KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 36

36.1. Aby bolo meno nového taxónu rastlín (s výnimkou rias a všetkých fosílií) od 1. januára 1935 platne uverejnené, musí byť sprevádzané latinským opisom alebo diagnózou, alebo odkazom na predtým účinne uverejnený latinský opis alebo diagnózu (pozri ale Čl. H.9).


Príklad 1. Arabis „Sekt. Brassicoturritis O.E. Schulz“ a „Sekt. Brassicarabis O.E. Schulz“ (in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 17b: 543-544. 1936), uverejnené s nemeckými, ale nie s latinskými opismi alebo diagnózami, nie sú platne uverejnené mená.

Príklad 2. Meno „Schiedea gregoriana“ (Degener, Fl. Hawaiiensis, fam. 119. 9. apríl 1936) nebolo sprevádzané latinským opisom alebo diagnózou, a teda nie je platne uverejnené. Meno S. kealiae Caum & Hosaka (in Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 11(23): 3. 10. apríl 1936), ktorého typ je súčasťou materiálu použitého Degenerom, bolo uverejnené s latinským opisom, a teda je platne uverejnené.

Príklad 3. Meno Alyssum flahaultianum Emb., prvýkrát uverejnené bez latinského opisu alebo diagnózy (in Bull. Soc. Hist. Nat. Maroc 15: 199. 1936), bolo posmrtne platne uverejnené, keď bol uverejnený latinský preklad pôvodného Embergerovho francúzskeho opisu (in Willdenowia 15: 62-63. 1985).


36.2. Aby bolo meno nového taxónu nefosílnych rias od 1. januára 1958 platne uverejnené, musí byť sprevádzané latinským opisom alebo diagnózou, alebo odkazom na predtým účinne uverejnený latinský opis alebo diagnózu.


Príklad 4. Hoci bolo meno Neoptilota Kylin (Gatt. Rhodophyc.: 392. 1956) sprevádzané iba nemeckým opisom, je platne uverejnené, lebo sa vzťahuje na riasu a bolo uverejnené pred rokom 1958.


36.3. Aby bolo meno nového taxónu fosílnych rastlín platne uverejnené, musí byť od 1. januára 1996 sprevádzané latinským či anglickým opisom alebo diagnózou, alebo odkazom na predtým účinne uverejnený latinský či anglický opis alebo diagnózu.


Odporúčanie 36A

36A.1. Autori, ktorí uverejňujú mená nových taxónov nefosílnych rastlín, by mali ako doplnok diagnózy uviesť alebo citovať úplný opis v latinčine.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah