DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.9

H.9.1. Aby bolo meno hybridného rodu alebo nototaxónu v hierarchickej úrovni podradenej rodu (Čl. H.6 a H.7) platne uverejnené, musí byť účinne uverejnené (pozri Čl. 29, 30, 31) spolu s uvedením mien rodičovských rodov alebo taxónov podradených rodu, ale nie je nutný ani opis, ani diagnóza, či už v latinčine alebo akomkoľvek inom jazyku.


Príklad 1. Platne uverejnené mená: meno ´Philageria Mast. (1872), uverejnené s uvedením rodičov: Lapageria Ruiz & Pav. ´ Philesia Comm. ex Juss.; meno Eryngium nothosect. Alpestria Burdet & Mičge, pro sect. (in Candollea 23: 116. 1968), uverejnené s uvedením rodičov: E. sect. Alpina H. Wolff ´ E. sect. Campestria H. Wolff; ´Agrohordeum A. Camus (1927) (= Agropyron Gaertn. ´ Hordeum L.), pre ktoré je ´Hordeopyron Simonet (1935, „Hordeopyrum“ ) mladším synonymom.

Poznámka 1. Pretože mená hybridných rodov a nototaxónov v hierarchickej úrovni podradenej rodu sú kondenzovanými formulami alebo sú za ne považované, nemajú typy.

Príklad 2. Meno ´Ericalluna Krüssm. (1960) bolo uverejnené pre rastliny (´E. bealei Krüssm.), o ktorých sa predpokladalo, že sú produktmi kríženia Calluna vulgaris (L.) Hull ´ Erica cinerea L. Ak sa tieto rastliny nepovažujú za hybridy, ale za varianty E. cinerea, potom meno ´Ericalluna Krüssm. zostáva dostupné na použitie v prípade, ak by sa objavili rastliny, o ktorých bude známe alebo sa o nich bude predpokladať, že patria k hybridom Calluna Salisb. ´ Erica L.

Príklad 3. ´Arabidobrassica Gleba & Fr. Hoffm. (in Naturwissenschaften 66: 548. 1979) je notogenerické meno (meno hybridného rodu), ktoré bolo platne uverejnené s uvedením rodičov na označenie výsledku somatickej hybridizácie fúziou protoplastov druhov Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. a Brassica campestris L.; je dostupné tiež na označenie medzirodových hybridov, ktoré by mohli vzniknúť z normálneho kríženia medzi Arabidopsis Heynh. a Brassica L.

Poznámka 2. Mená uverejnené len pre predvídané hybridy nie sú platne uverejnené v zmysle Čl. 34.1(b).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah