KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 44

44.1. Meno druhu alebo vnútrodruhového taxónu uverejnené pred 1. januárom 1908 je platne uverejnené aj vtedy, keď je sprevádzané iba ilustráciou s analýzou (ako je definovaná v Čl. 42.4).


Príklad 1. Meno Panax nossibiensis Drake (1896) bolo platne uverejnené na tabuli s analýzou.


44.2. Jednotlivé vyobrazenia necievnatých rastlín zobrazujúce detaily, ktoré pomáhajú pri identifikácii, sa považujú za ilustráciu s analýzou (pozri tiež Čl. 42.4).


Príklad 2. Eunotia gibbosa Grunow (1881), meno rozsievky, bolo platne uverejnené uvedením vyobrazenia jednej valvy.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah