KAPITOLA I. HIERARCHICKÉ ÚROVNE TAXÓNOV


Článok 5

5.1. Relatívne poradie hierarchických úrovní definovaných v Čl. 3 a 4 sa nesmie meniť (pozri Čl. 33.5 a 33.6).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah