KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 3. CITÁCIE MIEN AUTOROV


Článok 50

50.1. Keď je taxón v hierarchickej úrovni druhu alebo nižšej preradený z kategórie nehybridných taxónov do kategórie hybridov tej istej úrovne (Čl. H.10.2) alebo naopak, autorská citácia zostáva nezmenená, ale môže za ňou nasledovať označenie pôvodnej kategórie v zátvorke.


Príklad 1. Meno Stachys ambigua Sm. (1809) bolo uverejnené ako meno druhu. Ak sa považuje za meno hybridu, môže sa citovať ako Stachys ´ ambigua Sm. (pro sp.).

Príklad 2. Binárne meno Salix ´ glaucops Andersson (1868) bolo uverejnené ako meno hybridu. Neskôr Rydberg (in Bull. New York Bot. Gard. 1: 270. 1899) považoval tento taxón za druh. V prípade, že sa tento názor akceptuje, meno druhu sa môže citovať ako Salix glaucops Andersson (pro hybr.).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah