DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.10

H.10.1. Mená nototaxónov v úrovni druhu alebo nižšej musia vyhovovať (a) ustanoveniam, ktoré sa v hlavnej časti Kódu vzťahujú na tie isté hierarchické úrovne a (b) ustanoveniam Čl. H.3. Porušenia ustanovení Čl. H.3.1 sa považujú za chyby, ktoré sa majú opraviť.

H.10.2. Taxóny predtým uverejnené ako druhy alebo vnútrodruhové taxóny, neskôr považované za nototaxóny sa môžu takto označiť bez zmeny hierarchickej úrovne v súlade s Čl. 3 a 4 a použitím Čl. 50 (ktorý možno použiť aj v opačnom smere).

H.10.3. Za formuly, a nie za pravé epitetá sa považujú: označenia skladajúce sa z epitet mien rodičov skombinovaných v nezmenenom tvare pomocou spojovníka alebo len so zmenenou koncovkou druhého epiteta; označenia skladajúce sa z druhového epiteta mena jedného rodiča skombinovaného s rodovým menom druhého rodiča (so zmenou alebo bez zmeny koncovky).


Príklad 1. Označenie Potentilla „atrosanguinea-pedata“, ktoré uverejnil Maund (in Bot. Gard. 5: No. 385, t. 97. 1833), sa považuje za formulu, ktorá značí Potentilla atrosanguinea Lodd. ex D. Don ´ P. pedata Nestl.

Príklad 2. Označenie Verbascum „nigro-lychnitis“ (Schiede, Pl. Hybr.: 40. 1825) sa považuje za formulu, ktorá značí Verbascum lychnitis L. ´ V. nigrum L.; správne binárne meno pre tento hybrid je Verbascum ´schiedeanum W. D. J. Koch (1844).

Príklad 3. Nasledujúce mená zahŕňajú pravé epitetá: Acaena ´anserovina Orchard (1969) (z A. anserinifolia (J. R. Forst. & G. Forst.) Druce a A. ovina A. Cunn.); Micromeria ´benthamineolens Svent. (1969) (z M. benthamii Webb & Berthel. a M. pineolens Svent.).

Poznámka 1. Pretože meno nototaxónu v úrovni druhu a nižšej má typ, uvedenie rodičov hrá pri určení použitia mena len druhotnú úlohu.

Príklad 4. Keď bol hybrid Quercus ´deamii Trel. (in Mem. Natl. Acad. Sci. 20: 14. 1924) opisovaný, bol považovaný za Q. alba L. ´ Q. muehlenbergii Engelm. Avšak potomstvo vypestované zo žaluďov stromu, z ktorého pochádzal typ, viedlo Bartletta k záveru, že rodičmi boli v skutočnosti Q. macrocarpa Michx. a Q. muehlenbergii. Ak sa akceptuje tento záver, potom sa meno Q. ´deamii používa pre Q. macrocarpa ´ Q. muehlenbergii, a nie na Q. alba ´ Q. muehlenbergii.


Odporúčanie H.10A

H.10A.1. Pri tvorbe epitet mien nototaxónov v úrovni druhu a nižšej by sa mali autori vyhýbať kombináciám častí epitet mien rodičov.

Odporúčanie H.10B

H.10B.1. Pri uvažovaní o uverejnení nových mien hybridov medzi pomenovanými vnútrodruhovými taxónmi by mali autori starostlivo posúdiť, či sú tieto mená skutočne potrebné, lebo treba mať na zreteli, že hoci sú formuly ťažkopádnejšie, sú informatívnejšie.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah