KAPITOLA V. ZAMIETNUTIE MIEN


Článok 51

51.1. Oprávnené meno sa nesmie zamietnuť len preto, že toto meno alebo jeho epiteton je nevhodné alebo nepríjemne znejúce, že iné meno je vhodnejšie alebo viac známe (pozri ale Čl. 56.1), že stratilo svoj pôvodný význam, alebo (pri pleomorfických hubách, ktorých mená sa riadia Čl. 59) preto, že rodové meno nesúhlasí s morfou reprezentovanou jej typom.


Príklad 1. Nasledujúce zmeny protirečia tomuto pravidlu: Staphylea na Staphylis, Tamus na Thamnos, Thamnus alebo Tamnus, Mentha na Minthe, Tillaea na Tillia, Vincetoxicum na Alexitoxicum; Orobanche rapum na O. sarothamnophyta, O. columbariae na O. columbarihaerens, O. artemisiae na O. artemisiepiphyta.

Príklad 2. Meno Ardisia quinquegona Blume (1825) sa nemá zmeniť na A. pentagona A. DC. (1834), hoci jeho druhové epiteton quinquegona je hybridné slovo (z latinčiny a gréčtiny) (protirečiace Odp. 23A.3(c)).

Príklad 3. Meno Scilla peruviana L. (1753) sa nemá zamietnuť len preto, že tento druh v Peru nerastie.

Príklad 4. Meno Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv. (1911) založené na mene Polycnemum oppositifolium Pall. (1771) sa nemá zamietnuť len preto, že tento druh má listy len čiastočne protistojné a čiastočne striedavé, zatiaľ čo iný, blízko príbuzný druh Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge má všetky listy protistojné.

Príklad 5. Richardia L. (1753) sa nemá zmeniť na Richardsonia, ako to urobil Kunth (1818), hoci rod bol pôvodne pomenovaný na počesť britského botanika Richardsona.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah