KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 3. CITÁCIE MIEN AUTOROV


Článok 49

49.1. Ak rod alebo taxón nižšej úrovne zmení svoju hierarchickú úroveň, ale ponechá si meno alebo posledné epiteton vo svojom mene, potom musí byť meno autora staršieho mena alebo oprávneného mena, ktoré poskytlo epiteton (autora bazionymu), uvedené v zátvorke; za ňou nasleduje meno autora, ktorý urobil príslušnú zmenu (autora nového mena). To isté platí v prípade, keď je taxón v úrovni nižšej než rod preradený do iného rodu alebo iného druhu, či už sa jeho hierarchická úroveň mení alebo nie.


Príklad 1. Keď je varieta Medicago polymorpha var. orbicularis L. (1753) povýšená na úroveň druhu, má meno M. orbicularis (L.) Bartal. (1776).

Príklad 2. Keď je sekcia Anthyllis sect. Aspalathoides DC. (1825) povýšená na úroveň rodu a ponecháva si ako svoje meno epiteton Aspalathoides, cituje sa ako Aspalathoides (DC.) K. Koch (1853).

Príklad 3. Keď je sekcia Cineraria sect. Eriopappus Dumort. (Fl. Belg.: 65. 1827) preradená do rodu Tephroseris (Rchb.) Rchb., cituje sa ako T. sect. Eriopappus (Dumort.) Holub (in Folia Geobot. Phytotax. 8: 173. 1973).

Príklad 4. Keď je druh Cistus aegyptiacus L. (1753) preradený do rodu Helianthemum Mill., cituje sa ako H. aegyptiacum (L.) Mill. (1768).

Príklad 5. Varieta Fumaria bulbosa var. solida L. (1753) bola povýšená na úroveň druhu ako F. solida (L.) Mill. (1771). Keď je tento druh preradený do rodu Corydalis DC., jeho meno sa musí citovať ako C. solida (L.) Clairv. (1811), a nie ako C. solida (Mill.) Clairv.

Príklad 6. Avšak varieta Pulsatilla montana var. serbica W. Zimm. (in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 61: 95. 1958), pôvodne umiestnená pod P. montana subsp. australis (Heuff.) Zämelis, si ponecháva tú istú autorskú citáciu, keď je premiestnená pod P. montana subsp. dacica Rummelsp. (pozri Čl. 24.1), necituje sa teda ako var. serbica „(W. Zimm.) Rummelsp.“ (in Feddes Repert. 71: 29. 1965).

Príklad 7. Podsekcia Salix subsect. Myrtilloides C. K. Schneid. (Ill. Handb. Laubholzk. 1: 63. 1904), pôvodne umiestnená pod S. sect. Argenteae W. D. J. Koch, si ponecháva tú istú autorskú citáciu, keď je umiestnená pod S. sect. Glaucae Pax, necituje sa teda ako S. subsect. Myrtilloides „(C. K. Schneid.) Dorn.“ (in Canad. J. Bot. 54: 2777. 1976).

Poznámka 1. Čl. 46.5 sa zaoberá použitím autorských citácií v zátvorkách predchádzajúcich výraz „ex“ za niektorými menami v skupinách s počiatočným bodom nomenklatúry po roku 1753.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah