KAPITOLA V. ZAMIETNUTIE MIEN


Článok 57

57.1. Meno, ktoré sa široko a trvale používalo pre taxón alebo taxóny nezahŕňajúce jeho typ, sa nesmie používať v zmysle, ktorý je v konflikte s jeho súčasným použitím, pokiaľ návrh na jeho konzervovanie alebo zamietnutie podľa Čl. 14.1 alebo 56.1 nebol predložený a zamietnutý.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah