KAPITOLA V. ZAMIETNUTIE MIEN


Článok 56

56.1. Každé meno, ktoré by mohlo spôsobiť nevýhodnú nomenklatorickú zmenu (Čl. 14.1), možno navrhnúť na zamietnutie. Zamietnuté meno alebo jeho bazionym (ak nejaký má) sa zaraďuje na zoznam nomina utique rejicienda (Dodatok IVb, IVc, IVe). Spolu s menami na zozname sú zamietnuté aj všetky kombinácie, ktoré sú na nich založené, a žiadna z nich sa nesmie použiť.

56.2. Zoznam zamietnutých mien zostáva trvale otvorený na doplnky a zmeny. Každý návrh na zamietnutie mena musí byť sprevádzaný detailným uvedením argumentov pre aj proti, vrátane uváženia typifikácie. Návrhy sa musia predložiť Hlavnej nomenklatorickej komisii (pozri Odd. III), ktorá ich dá na prešetrenie komisiám pre príslušné taxonomické skupiny (pozri tiež Čl. 14.14 a Odp. 14A).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah