DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.11

H.11.1. Meno hybridného druhu, ktorého predpokladané alebo známe rodičovské druhy patria k rozličným rodom, je kombináciou (kolektívneho) epiteta hybridného druhu s menom hybridného rodu.


Príklad 1. Hybrid ´Heucherella tiarelloides (Lemoine & E. Lemoine) H. R. Wehrh. sa považuje za produkt kríženia záhradných hybridov z rodu Heuchera L. a druhu Tiarella cordifolia L. (pozri Stearn in Bot. Mag. 165: ad t. 31. 1948). Jeho pôvodné meno Heuchera ´tiarelloides Lemoine & E. Lemoine (1912) je teda nesprávne.

Príklad 2. Keď bol druh Orchis fuchsii Druce premenovaný na Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, meno jeho hybridu s Coeloglossum viride (L.) Hartm., ´Orchicoeloglossum mixtum Asch. & Graebn. (1907) sa stalo základom pre nutnú novú kombináciu ´Dactyloglossum mixtum (Asch. & Graebn.) Rauschert (1969).


H.11.2. Posledné epiteton v mene vnútrodruhového nototaxónu, ktorého predpokladané alebo známe rodičovské taxóny sa zaraďujú do rôznych taxónov vo vyššej hierarchickej úrovni, sa môžu umiestniť podradene k menu nototaxónu v tejto vyššej hierarchickej úrovni (pozri Čl. 24.1), t.j. k menu hybridného druhu (pozri ale Odp. H.10B).


Príklad 3. Mentha ´piperita L. nothosubsp. piperita (= M. aquatica L. ´ M. spicata L. subsp. spicata); Mentha ´piperita nothosubsp. pyramidalis (Ten.) Harley (in Kew Bull. 37: 604. 1983) (= M. aquatica L. ´ M. spicata subsp. tomentosa (Briq.) Harley).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah