logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS09 Vápnité slatiny s maricou pílkatou

Asociácia: Cladietum marisci, zväz: Magnocaricion elatae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Druhovo chudobný vysokobylinný porast marice pílkatej (Cladium mariscus), po okraji trsť obyčajná (Phragmites australis)
Nitrianska niva, Veľké Bielice, (188 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 24.6.2006

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007