logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS05 Depresie na rašelinných substrátoch s ostroplodom bielym

Asociácia: Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli, zväz: Scheuchzerion palustris, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Porasty ostroplodu bieleho (Rhynchospora alba) v šlenkoch a plytkých jazierkach vrchoviskového rašeliniska
Oravská kotlina, Suchá hora, (760 m n.m.)
Foto: Peter Turis, 8.7.2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007