KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 3. CITÁCIE MIEN AUTOROV


Článok 48

48.1. Ak autor prijme existujúce meno s tým, že jednoznačne vylúči z jeho vymedzenia pôvodný typ, považuje sa to za uverejnenie mladšieho homonyma, ktoré musí byť prisúdené len tomuto autorovi. Podobne sa považuje za uverejnenie nového mena, ktoré musí byť prisúdené len jeho autorovi, ak autor prijíma meno a odkazuje na zreteľný bazionym, ale zároveň jednoznačne vylučuje typ tohto bazionymu. Vylúčenie typu sa môže uskutočniť súčasným výslovným zahrnutím typu do iného taxónu tým istým autorom (pozri tiež Čl. 59.6).


Príklad 1. Sidorot (1872) umiestnil typ mena Lemanea Bory (1808) do rodu Sacheria Sidorot (1872). V dôsledku toho sa musí meno rodu Lemanea, ako ho vymedzil Sidorot (1872), citovať ako Lemanea Sidorot non Bory, a nie Lemanea Bory emend. Sidorot.

Príklad 2. Meno Amorphophallus campanulatus Decne. (1834) bolo zreteľne založené na neoprávnenom mene Arum campanulatum Roxb. (1819). Avšak Decaisne typ tohto mena jednoznačne vylúčil, a teda jeho meno je oprávneným menom nového druhu, ktoré má byť prisúdené len jemu.

Príklad 3. Cenomyce ecmocyna Ach. (1810) je prebytočné meno pre Lichen gracilis L. (1753), rovnako Scyphophora ecmocyna Gray (1821), pretože stále zahŕňajú typ mena L. gracilis L. Avšak keď Leighton (1866) navrhoval kombináciu Cladonia ecmocyna, jednoznačne tento typ vylúčil, a teda uverejnil nové oprávnené meno Cladonia ecmocyna Leight.

Poznámka 1. Chybným použitím novej kombinácie pre odlišný taxón, ale bez jednoznačného vylúčenia typu bazionymu sa zaoberá Čl. 7.4.

Poznámka 2. Zachovanie mena v zmysle, ktorý vylučuje jeho pôvodný typ alebo typ ustanovený podľa Čl. 7, 8, 9, 10, sa môže uskutočniť len konzerváciou (pozri Čl. 14.9).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah