DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.4

H.4.1. Ak sú všetky rodičovské taxóny známe alebo ich možno predpokladať, nototaxón je vymedzený tak, že zahŕňa všetky jedince (pokiaľ je možné ich rozoznať) odvodené z kríženia zástupcov uvedených rodičovských taxónov (t.j. nielen F1 generáciu, ale aj ďalšie filiálne generácie, ako aj spätné kríženia a ich kombinácie). Určitej hybridnej formule môže teda zodpovedať len jedno správne meno, a to najstaršie oprávnené meno (pozri Čl. 6.3) v zodpovedajúcej hierarchickej úrovni (Čl. H.5). Iné mená, na ktoré sa vzťahuje tá istá hybridná formula, sú jeho synonymá.


Príklad 1. Mená Oenothera ´wienii Renner ex Rostański (1977) a O. ´hoelscheri Renner ex Rostański (1968) sa považujú za vzťahujúce sa na hybrid O. rubricaulis Kleb. ´ O. depressa Greene; je známe, že typy mien oboch hybridných druhov sa líšia celým komplexom génov, napriek tomu je mladšie meno považované za synonymum staršieho mena.

Poznámka 1. Premenlivosť vnútri hybridných druhov a nototaxónov nižšej hierarchickej úrovne sa môže hodnotiť v súlade s Čl. H.12 alebo, ak je to vhodné, podľa Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín-1980.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah