logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD11 Trstinové porasty mokradí s dominanciou neofytných močiarnych druhov

Asociácia: Acoretum calami, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast neofytného puškvorca obyčajného (Acorus calamus), ktorý v pomaly tečúcich aj stojatých vodách vytvára monodominantné porasty.
Bratislava, kanál pri Tesco Lamač, (195 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 7.9.2016

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007