logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD05 Mezotrofné až eutrofné vody s vegetáciou chár

Zväz: Charion intermediae, trieda: Charetea
Hustý porast druhu chary obyčajnej (Chara vulgaris)
Borská nížina, Zohor, kanál, (150 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.5.2006
Zväz: Charion intermediae, trieda: Charetea
Porast chár s vyzrážaným uhličitanom vápenatým
Veľká Fatra, PP Jazierske travertíny, (580 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 22.4.2006
Zväz: Charion intermediae, trieda: Charetea
Husté porasty rias rodu chara (Chara sp.) osídľujú aj umelé stanovištia, v tomto prípade vybetónovanú retenčnú nádrž
Malé Karpaty, Naháč, smerom na Katarínku, (240 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.9.2008
Asociácia: Magno-Charetum hispidae, zväz: Charion intermediae, trieda: Charetea
Porast chár (Chara hispida) na štrkovisku s mineralizovanou vodou
Dolnovážska niva, Koplotovce, štrkovisko v alúviu Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008
Zväz: Charion intermediae, trieda: Charetea
Porast chary (Chara sp.) v umelom plytkom jazierku. Kontaktným spoločenstvom lemujúcim brehovú líniu je porast steblovky (Glyceria) a veroniky potočnej (Veronica beccabunga) biotopu Br8
Veľká Fatra, Rakytov, pri chate Limba, (1210 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.10.2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007