logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Členské poplatky

Výška členských príspevkov na jeden kalendárny rok

  1. riadni členovia
  2. mimoriadni členovia          10,- € (do roku 2012 bolo 8,- €)
  3. zaslúžilí členovia

  4. mimoriadni členovia - študenti
  5. mimoriadni členovia - interní doktorandi       5,- € (do roku 2012 bolo 4,- €)
  6. nezamestnaní dôchodcovia

  7. čestní členovia          neplatia

Spôsob platby členského

  1. v hotovosti na sekretariáte Spoločnosti
  2. poštovým poukazom, distribuovaným členom začiatkom kalendárneho roka
  3. prevodom na účet Spoločnosti - č. účtu: SK3409000000000011465567 (pri platení bankovým prevodom je potrebné uviesť meno pre identifikáciu odosielateľa)
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -