logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


Iné informácie

2017

 • Stanovisko
  Stanovisko Slovenskej botanickej spoločnosti k výstavbe farmy ošípaných v Palárikove-Šándor tu.

2016

 • Poplatok za členstvo
  Zvýhodnené členstvo v České společnosti experimentální biologie rostlin pre členov SBS
  Na základe rokovaní medzi zástupcami České společnosti experimentální biologie rostlin (ČSEBR) a Fyziologickej sekcie Slovenskej botanickej spoločnosti (FS SBS) došlo k dohode, že aktívni členovia SBS sa môžu uchádzať o členstvo v ČSEBR za zvýhodnený poplatok 150 CZK/rok. Bežný poplatok predstavuje sumu 500 CZK. V prípade vášho záujmu o zvýhodnené členstvo v ČESBR kontaktujte zástupcu FS SBS.

 • Mapovanie
  Sieťové mapovanie Bielych Karpát
  Vážený priatelia botanici!
  Už tretím rokom prebieha v spolupráci so Správou CHKO Biele Karpaty sieťové mapovanie cievnatých rastlín Bielych Karpát. Ide o aktivitu, ktorá sa už predtým zrealizovala na moravskej strane Karpát (Jongepier J. W. & Pechanec V.: Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2006). Cieľom tohto projektu je sceliť poznatky o rozšírení taxónov rastlín i na slovenskej strane. Projekt je plánovaný na ca 4 roky a za roky 2014 a 2015 bolo rezervovaných 57 z celkového počtu 160 štvorcov. Spracovaných (či už čiastočne alebo úplne) bolo 27 štvorcov a zapojených je 16 mapovateľov, z ktorých výsledky odovzdali šiesti. To nie je práve veľa. Nakoľko sa nám zatiaľ nepodarilo získať žiadnu finančnú podporu, jedná sa zatiaľ o čisto dobrovoľnú akciu. Napriek tomu by sme vás chceli požiadať o spoluprácu s mapovaním v teréne. Metodika je totožná so sieťovým mapovaním, ktoré prebehlo v Bílých Karpatech. Mapovateľ musí v mapovacích štvorcoch o veľkosti asi 2,8×3,1 km pozapisovať nájdené druhy do pripraveného zaškrtávacieho formulára (“škrták”). Využíva sa stredoeurópska mapovacia sieť, ktorej základné pole je rozčlenené na 4×4 rovnako veľké políčka, označované ako štvorce alebo kvadranty. Vybraný štvorec mapovateľ navštívi 3 krát do roka, aby sa zachytil jarný, letný aj jesenný aspekt. Zozbierané dáta budú vložené do databázy a takto budú prístupné ako orgánom štátnej ochrany prírody, tak aj pracoviskám SAV a ďalším užívateľom. Údaje budú vhodným podkladom pre rôzne analýzy, napr. porovnanie s moravskou stranou a pod. Podrobný popis metodiky, formuláre, mapa územia a rezervačný formulár na jednotlivé štvorce je k dispozícii na novej stránke www.bielekarpaty.wz.sk. Prípadných záujemcov prosíme o prihlásenie na adrese alebo na.

 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -