logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Ocenenia udeľované Slovenskou botanickou spoločnosťou

Holubyho
pamätná medaila
Udeľuje sa za významné prínosy v oblasti botanických vied. Štatút Ceny v PDF formáte. zoznam vo formáte PDF (126 kb)
Čestný člen Spoločnosti sa môže stať vedecký alebo odborný pracovník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj botaniky alebo Spoločnosti zoznam vo formáte PDF (119 kb)
Zaslúžilý člen Spoločnosti sa môže stať člen, ktorý sa zaslúžil o jej rozvoj alebo o rozvoj botaniky zoznam vo formáte PDF (127 kb)
Cena
Pavla Sillingera
Udeľuje sa mladým botanikom (do 30 rokov) za najlepšiu pôvodnú vedeckú či odbornú prácu, publikovanú vo vedeckom alebo odbornom časopise. Štatút Ceny v PDF formáte. zoznam vo formáte PDF (96 kb)

 Ocenenia udelené Slovenskej botanickej spoločnosti

Čestné uznanie
za dlhoročnú prácu pri ochrane prírody
zoznam vo formáte PDF (126 kb)
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -