logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Adresár členov

Adresár členov Slovenskej botanickej spoločnosti k 1. 3. 2024 adresár vo formáte PDF

Nakladanie s osobnými údajmi

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV uchováva pre svoje potreby osobné údaje svojich členov, ako sú dátum narodenia, adresa pracoviska, telefónne číslo pracoviska, e-mailová adresa, ako aj fotografie členov z akcií Spoločnosti. Nakoľko ich zverejňovanie môže podliehať GDPR (General Data Protection Regulation) nariadeniu Európskej únie, ktoré vstúpilo do účinnosti 25. 5. 2018, prosíme členov, ktorí si neprajú nejakú časť z ich osobných údajov zverejňovať na internetových stránkach Spoločnosti alebo v tlačených materiáloch Spoločnosti (ako sú napr. adresár členov Spoločnosti, informácie o jubilantoch a ocenených členoch Spoločnosti, informácie z akcií Spoločnosti), aby o tomto písomne informovali tajomníka Spoločnosti buď mailom alebo klasickou poštou. V opačnom prípade budeme s týmito informáciami nakladať v rovnakom duchu a rozsahu ako doposiaľ. 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -