logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Prednášky
Jar 2024

     BRATISLAVA

 • 19. 3. 2024 (utorok)
  Mgr. Adam Kantor, PhD. : Slovenská flóra: projekt Slovenskej botanickej spoloč-nosti na platforme iNaturalist.
  Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod. + online formou cez aplikáciu. Zoom

 • 3. 4. 2024 (streda)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Iva Hodálová, CSc. : Aktuálne poznatky o rozšírení menej známych starčekov (Senecio s. l.) na Slovensku.
  Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod. + online formou cez aplikáciu Zoom. Senecio prednáška.

 • 10. 4. 2024 (streda)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Ing. Nikola Kotlárová : Rod Panicum na Slovensku – systematika, determinácia, rozšírenie.
  Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod. + online formou cez aplikáciu Zoom.

 • 18. 4. 2024 (štvrtok)
  Dr. Peter Civáň (French National Institute for Agriculture, Food and Environment, Clermont Ferrand, France): Does wheat polyploidization cause a 'genome shock'?
  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť PLUS, 13.00 hod.

 • 1. 6. 2024 (sobota)
  Rozhovor s prof. Ladislavom Mucinom (Centre for Terrestrial Ecosystem Science and Sustainability, Harry Butler Institute, Murdoch University): Hosťom Pavla Demeša v relácii CD Klub bol medzinárodne uznávaný vedec, biogeograf profesor Ladislav Mucina.
  Pozrite si rozhovor
     NITRA

 • 8. 4. 2024 (pondelok)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. : Botanik s International Biology Olympiad (IBO) okolo sveta: Thajsko.
  Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 15. 4. 2024 (pondelok)
  Prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. : Costa v Peru a Ekvádore.
  Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 1. 3. 2024 (piatok)
  Ing. František Máliš, PhD. : Rozľahlými stepami Mongolska za divokými lesmi.
  Hlavná budova TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

 • 22. 3. 2024 (piatok)
  Ing. Richard Hrivnák, DrSc. a kolegovia : Botanicky za jelšinami (ale nielen nimi) naprieč Poľskom od Karpát až k Baltu.
  Hlavná budova TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

 • 5. 4. 2024 (piatok)
  Botanické paberky z minulej sezóny : Moderované dopoludnie s prezentáciami rôznych zaujímavostí z flóry a vegetácie. Očakávané sú krátke príspevky (okolo 15–20 minút) s ukážkami botanicky zaujímavých lokalít či zaujímavých druhov a rastlinných spoločenstiev, zaznamenaných v uplynulej sezóne. Členovia pobočky, ale aj hostia a študenti sú vítaní. Predbežný záujem o prednesenie príspevku ohláste vopred na: judita.kochjarova@tuzvo.sk.
  Hlavná budova TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

 • 18. 4. 2024 (štvrtok)
  Ing. Ivana Sarvašová, PhD. : Hodnotenie vybraných populácií jedle bielej rastúcich v Arboréte Borová hora. (Po prednáške bude možnosť exkurzie v rámci arboréta k vybraným populáciám.)
  Arborétum Borová Hora TU, Borovianska 66, Zvolen, zasadačka ABH, 13.00 hod.

     KOŠICE

 • 28. 2. 2024 (streda)
  MSc. Maria Dolores Monje Rueda (Facultad de Química, Universidad de Sevilla): Mutation of MYB36 affects isoflavonoid metabolism, growth and stress responses in Lotus japonicus.
  Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, seminárna miestnosť č. d. 230, 13.30 hod.

 • 17. 4. 2024 (streda)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD. : Botanické poznatky z ciest po Mediteráne.
  Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, seminárna miestnosť č. d. 230, 13.30 hod.
Jeseň 2023

     BRATISLAVA

 • 25. 10. 2023 (streda)
  Doc. Mgr. Michal Martinka, PhD. : Kórejská republika pod mikroskopom – prelínanie minulosti a budúcnosti.
  Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť AMOS, 13.00 hod.

 • 15. 11. 2023 (streda)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. : Rastliny nie sú živočíchy. Alebo Planta sapiens?
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasad. miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 22. 11. 2023 (streda)
  Dr. Maksym Danchenko, PhD. (Ústav genetiky a biotech. rastlín CBRB SAV, Nitra): Ionizing radiation versus plant resistance to biotic challenges.
  Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín, B2-117a, 13.00 hod.

     NITRA

 • 30. 10. 2023 (pondelok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD. : Flora Baltica – pohľad na letnú flóru Pobaltských krajín.
  Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 6. 11. 2023 (pondelok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Ing. Nikola Kotlárová: Rod Panicum na Slovensku – systematika, determinácia, rozšírenie.
  Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 27. 11. 2023 (pondelok)
  Prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. : Divoká flóra divokého Kurdistanu.
  Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.
     ZVOLEN

 • 24. 11. 2023 (piatok)
  Doc. RNDr. Judita Kochjarová, Mgr. Pavel Širka, PhD., Ing. Kristína Pulišová: Letom-svetom s Tanacetom: botanické zaujímavosti z Východných Álp, Karpát a Balkánu.
  Technická univerzita, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, 10.00 hod.
 • 1. 12. 2023 (piatok)
  Mgr. Monika Janišová, PhD. : Tropické ekosystémy sveta: botanizovanie medzi obratníkmi I. Kostarika.
  Technická univerzita, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, 10.00 hod.
 • 19. 1. 2024 (piatok)
  Mgr. Monika Janišová, PhD. : Tropické ekosystémy sveta: botanizovanie medzi obratníkmi II. Austrália.
  Technická univerzita, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, 10.00 hod.
     KOŠICE

 • 4. 10. 2023 (streda)
  Ing. Kristína Pulišová: Tanacetum corymbosum agg. v Karpatoch: karyologická a morfologická diferenciácia.
  Botanická záhrada, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, seminárna miestnosť, č. d. 230 (na 1. poschodí), 11.00 hod.
 • 11. 10. 2023 (streda)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD. : Zbežný pohľad na letnú flóru pohorí Almaj a Fagaraš (južné / centrálne Rumunsko).
  BZ, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, semin. miestnosť, č. d. 230, 11.00 hod.

 • 18. 10. 2023 (streda)
  RNDr. Michaela Bačovčinová, PhD. : Ako usmrcujú mäsožravé rastliny?
  BZ, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, semin. miestnosť, č. d. 230, 11.00 hod.

 • 25. 10. 2023 (streda)
  Prof. Dr. Marko Sabovljevič PhD. : Conservation physiology of bryophytes.
  BZ, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, semin. miestnosť, č. d. 230, 11.00 hod.

 • 21. 11. 2023 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD. : Flóra Besarábie – prehľad letnej flóry medzi Dnestrom a Prutom.
  BZ, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, semin. miestnosť, č. d. 230, 14.00 hod.

 • 28. 11. 2023 (utorok)
  Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. : Historické herbáre Andrássyovcov v Betliari.
  BZ, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, semin. miestnosť, č. d. 230, 14.00 hod.

 • 5. 12. 2023 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD. : Návšteva Botanickej záhrady Moldavskej akadémie vied v Kišiňove.
  BZ, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, semin. miestnosť, č. d. 230, 14.00 hod.
Jar 2023

     BRATISLAVA

 • 29. 3. 2023 (streda)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 4. 4. 2023 (utorok)
  Ing. Jaromír Kučera, PhD.: Seychely – flóra žulových ostrovov.
  Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 12. 4. 2023 (streda)
  Prof. Dr. Mark G.M. Aarts (Department of Plant Sciences, EPS Wageningen University, The Netherlands): Heavy metal hyperaccumulating plants.
  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť bude upresnená pred akciou, 14.00 hod.

 • 19. 4. 2023 (streda)
  Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.: Význam a dopad residuální sexuality v populacích rodu Pilosella.
  Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 26. 4. 2023 (streda)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.: Botanika na Slovensku za posledných 30 rokov, jej súčasnosť a perspektívy.
  Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 14. 6. 2023 (streda)
  Prof. Dr. Lawrence E. Datnoff (Department of Plant Pathology & Crop Physiology, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA): Silicon and plant health – why this element is not routinely used in agriculture?
  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť bude upresnená pred akciou, 13.00 hod.

 • 14. 6. 2023 (streda)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD.: Botanické dielo Jozefa Ľudovíta Holubyho. pdf
  Prednáška sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia úmrtia J. Ľ. Holubyho. BÚ CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.30 hod.

     NITRA

 • 3. 4. 2023 (pondelok)
  Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.: Botanik v polárnych oblastiach (Antarktída, Špicbergy).
  Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 17. 4. 2023 (pondelok)
  Prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.: Galapágy – kolíska evolučnej teórie cez filter botaniky.
  Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 10. 3. 2023 (piatok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Flora Baltica – pohľad na letnú flóru Pobaltských krajín.
  Hlavná budova TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

 • 31. 3. 2023 (piatok)
  Ing. Richard Hrivnák, DrSc.: Nepôvodné vodné rastliny na Slovensku: pohľad z minulosti až do budúcnosti a „zaostrenie“ na dva najbežnejšie druhy (Elodea canadensis, E. nuttallii).
  Hlavná budova TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

 • 27. 4. 2023 (štvrtok)
  Ing. Ivana Sarvašová, PhD.: Juniperus communis – súčasný stav, rastové charakteristiky prirodzených populácií v oblasti Horehronského podolia a možnosti jej autovegetatívneho rozmnožovania.
  Arborétum Borová Hora TU, Borovianska 66, Zvolen, zasadačka ABH, 13.30 hod.

     KOŠICE

 • 14. 3. 2023 (utorok)
  Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD.: Reprodukčné spôsoby a záchovné stratégie v ochranárskom manažmente endemických druhov rodu Sorbus L.
  Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, poslucháreň BZ1, 14.00 hod.

 • 2. 5. 2023 (utorok)
  Ing. Róbert Gregorek, PhD.: Mexiko – spomienky na Yucatán.
  Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, poslucháreň BZ1, 14.30 hod.

 • 11. 5. 2023 (štvrtok)
  RNDr. Margaréta Marcinčinová: Čo hovoria lišajníky o Košiciach?
  Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, poslucháreň BZ1, 15.30 hod.
Jeseň 2022

     BRATISLAVA

 • 16. 11. 2022 (streda)
  Mgr. Jozef Mravec, PhD. (Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, CBRB SAV, Nitra & Department of Plant and Environmental Sciences, University of Kopenhagen, Denmark): Naozaj rastú koreňové vlásky len svojím vrcholom?
  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť AMOS, 13.00 hod.

     NITRA

 • 24. 10. 2022 (pondelok)
  Ing. Peter Hoťka, PhD.: Zaujímavosti študijnej a zberovej expedície do Číny v roku 1960.
  Katedra environ. a biol. FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 21. 11. 2022 (pondelok)
  Prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.: Stále záhadná velvíčia a ostatné skvosty flóry Namíbie.
  Katedra environ. a biol. FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     VIESKA NAD ŽITAVOU

 • 10. 11. 2022 (streda)
  Odborný dendrologický seminár k 130. výročiu založenia Arboréta Mlyňany
  Garant podujatia: Ing. Jana Konôpková, PhD., vedúca Arboréta Mlyňany SAV. Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou 178, 9.00 hod.
  Záujemcom o účasť termín seminára upresní Ing. J. Konôpková, PhD., vedúca AM SAV.

     ZVOLEN

 • 21. 10. 2022 (piatok)
  Doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc.: Ako a čím prispieva poľovníctvo k rozšíreniu nepôvodných druhov cievnatých rastlín v horských oblastiach Západných Karpát?
  TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, 10.00 hod.

 • 11. 11. 2022 (piatok)
  Mgr. Pavel Širka, PhD.: Endemický mach Ochyraea tatrensis: taxonómia, endemický status a monitoring.
  TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, 10.00 hod.

 • 2. 12. 2022 (piatok)
  Prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. et al.: Klasifikácia lesných spoločenstiev Slovenska podľa nového syntaxonomického prehľadu (RSS 6)
  TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 12. 10. 2022 (streda)
  Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD. & RNDr. Lukáš Koprivý, PhD.: Endopolyploidia a veľkosť genómu v pľúcnikoch (Pulmonaria L.) na Slovensku.
  RNDr. Michal Goga, PhD.: Za severným polárnym kruhom a ešte ďalej. Botanická záhrada, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, Seminárna miestnosť, č.d. 230 (na 1. poschodí), 12.30 hod.

 • 26. 10. 2022 (streda)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Mečovka horská (Sisyrinchium montanum) na Slovensku – má invázny potenciál?
  Mgr. Zuzana Košturiaková: Fytochemická analýza vybraných druhov jarabín v Strednom Pohornádi. Botanická záhrada, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, Seminárna miestnosť, č.d. 230 (na 1. poschodí), 12.30 hod.

 • 9. 11. 2022 (streda)
  RNDr. Dajana Ručová, PhD.: Poznatky z ciest po USA.
  Mgr. Richard Frenák: Antioxidačná aktivita sekundárnych metabolitov vybraných lišajníkov. Botanická záhrada, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, Seminárna miestnosť, č.d. 230 (na 1. poschodí), 12.30 hod.
Jar 2022

     BRATISLAVA

 • 23. 3. 2022 (streda)
  Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.: O rastlinách Brazílie veselo aj smutne.
  Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť Plus, 13.00 hod. (v prípade nepriaznivej pandemickej situácie cez MS Teams, prihlasovací link na prednášku bude odoslaný mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred).

 • 30. 3. 2022 (streda)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Uskutoční sa ako online rokovanie cez aplikáciu Zoom, 14.00 hod. Prihlasovací link a program rokovania bude odoslaný e-mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred.

 • 27. 4. 2022 (streda)
  Dr. Roman J. Jędrzejczyk (Malopołska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University in Krakow, Poland): Iron inactivation by Sporobolomyces ruberrimus in a plant-endophyte consortium: chemistry of metal and carotenoid transformation.
  Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť Plus, 13.00 hod. (v prípade nepriaznivej pandemickej situácie cez MS Teams, prihlasovací link na prednášku bude odoslaný mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred).

 • 18. 5. 2022 (streda)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD.: Nové nepôvodné rastliny na Slovensku.
  Online prednáška cez aplikáciu Zoom, 14.00 hod. Prihlasovací link na prednášku bude odoslaný e-mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred.
     NITRA

 • 4. 4. 2022 (pondelok)
  Doc. Ing. Ľuba Ďurišová, PhD., Ing. Samuel Kšiňan, PhD.: Milujú rastliny zlato, alebo ako vplývajú nanočastice na rastlinné štruktúry.
  Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 26. 4. 2022 (utorok)
  Ing. Peter Hoťka, PhD.: Dreviny v legendách a poverách.
  FZKI SPU Nitra, miestnosť č. TD-01, 9.00 hod.

     KOŠICE

 • 4. 4. 2022 (pondelok)
  Mgr. Vladislav Kolarčik PhD.: Diverzita jarabín Sorbus aria agg. v severnom Maďarsku.
  RNDr. Michal Goga, PhD.: Po stopách kryptogamológa Dr. Poetscha. Fascinujuci objav v benediktínskom kláštore Seitenstetten Abbay (Rakúsko). Mánesova 23, poslucháreň BZ1, 13.30 hod.

 • 16. 5. 2022 (pondelok)
  RNDr. Matej Dudáš PhD.: Thymus alternans – príbeh východokarpatského subendemitu na Slovensku.
  RNDr. Michal Goga, PhD.: Po stopách kryptogamológa Dr. Poetscha. Fascinujuci objav v benediktínskom kláštore Seitenstetten Abbay (Rakúsko). Mánesova 23, poslucháreň BZ1, 13.30 hod.
Jeseň 2021

     NITRA

 • 8. 11. 2021 (pondelok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., doc. Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.: Nové poznatky z výskumu flóry Slovenska.
  Katedra environ. a biol. FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 7. 12. 2021 (utorok)
  Ing. Juraj Modranský, PhD.: Využitie drevín v tvorbe urbánneho prostredia a voľnej krajiny (prípadové štúdie z projektov riešených na Katedre plánovania a tvorby krajiny).
  TU, T. G. Masaryka 24, miestnosť E 205 (prípadne online), 10.30 hod.

     KOŠICE

 • 18. 10. 2021 (pondelok)
  Prof. Dr. Rer. Nat. Marko Sabovljević, PhD. (Institute of Botany and Botanical Garden, Faculty of Biology, University of Belgrade): An insight into bryophyte biology.
  RNDr. Michal Goga, PhD.: Po stopách kryptogamológa Dr. Poetscha. Fascinujuci objav v benediktínskom kláštore Seitenstetten Abbay (Rakúsko). Miesto konania: Botanická záhrada, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, Seminárna miestnosť, č.d. 230 (na 1. poschodí), 13.00 hod.
Jar 2021

     BRATISLAVA

 • Všetky nižšie uvedené podujatia plánované mimo online priestoru sa uskutočnia len v prípade priaznivej pandemickej situácie!

 • 17. 3. 2021 (streda)
  Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Piešťany): Svalbard Global Seed Vault – Noemova archa semien plodín.
  Online prednáška – MS Teams, 13.00 hod. Prihlasovací link na prednášku bude odoslaný mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred.

 • 14. 4. 2021 (streda)
  RNDr. Helena Štorchová, CSc. (Institute of Experimental Botany, Czech Academy of Sciences, Praha): Unusual mitochondrial genomes in the genus Silene (campion).
  Online prednáška – MS Teams, 13.00 hod. Prihlasovací link na prednášku bude odoslaný mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred.

     ZVOLEN

 • 12. 5. 2021 (streda)
  Ing. Ivana Sarvašová, PhD.: Breza svalcovitá (Betula pendula Roth. var. carelica (Merklin) Hämet-Ahti) v Arboréte Borová hora.
  Prednáška spojená s exkurziou. Administratívna budova ABH, zasadacia miestnosť, 10.00 hod.
Jar 2020

     BRATISLAVA

 • Vzhľadom na nepriaznivú situáciu okolo nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa až do odvolania rušia všetky akcie Spoločnosti. Zrušené akcie sa pokúsime presunúť na náhradné termíny, o ktorých Vás budeme mailom včas informovať. Podujatie Botanika 2020, ktoré sa malo konať 10. 6. je presunuté na október 2020. O konkrétnom dátume ešte budeme informovať.

 • 18. 3. 2020 (streda)
  Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Piešťany): Svalbard Global Seed Vault – Noemova archa semien plodín.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť Amos, 13.30 hod.

 • 24. 3. 2020 (utorok)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod.

 • 22. 4. 2020 (streda)
  RNDr. Helena Štorchová, CSc. (Institute of Experimental Botany, Czech Academy of Sciences, Praha): Unusual mitochondrial genomes in the genus Silene (campion).
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť B2-117, 13.30 hod.

 • 22. 4. 2020 (streda)
  Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD., Mgr. Katarína Godovičová: Machorasty historických parkov a záhrad Slovenska.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 13. 5. 2020 (streda)
  RNDr. Jan Květ, CSc.: Mokřadní vegetace zaniklého Kobylského jezera na JV Moravě v době jeho krátkodobé obnovy (1960-67).
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 27. 5. 2020 (streda)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD. OP, RNDr. Jana Májeková, PhD.: Kontajnerové výsadby okrasných rastlín v Bratislave ako zdroj šírenia zriedkavých neofytov.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

     NITRA

 • 23. 3. 2020 (pondelok)
  Mgr. Elena Smetanová, RNDr. Vladimír Smetana: Botanická Veľká noc na Tenerife.
  Miesto konania: Katedra environ. a biol. FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 6. 4. 2020 (pondelok)
  Ing. Peter Hoťka, PhD.: Zaujímavosti študijnej a zberovej expedície do Číny v roku 1960.
  Miesto konania: Katedra environ. a biol. FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 17. 4. 2020 (piatok)
  Prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.: Fylogenéza a postglaciálna migrácia vybraných lesných drevín.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 24. 4. 2020 (piatok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Flora Baltica – pohľad na letnú flóru Pobaltských krajín.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 5. 3. 2020 (štvrtok)
  RNDr. Viktor Demko, PhD.: Physcomitrella patens ako modelový organizmus pre experimentálnu biológiu.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 28. 4. 2020 (utorok)
  RNDr. Margaréta Marcinčinová, RNDr. Matej Dudáš PhD.: Lišajníky Slanských vrchov v minulosti a dnes.
  Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD., RNDr. Valéria Kocová PhD., RNDr. Viera Fráková, RNDr. Lukáš Koprivý: Endopolyploidia v rode Corydalis: multiplikácia genómu buniek skorých jarných efemeroidov ako kompenzačný efekt nízkej veľkosti genómu?
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV v budove BZ UPJŠ, 2 poschodie, č. dverí 230, Mánesova 23, o 14.00 hodine.
Jeseň 2019

     BRATISLAVA

 • 26. 9. 2019 (štvrtok)
  Prof. Dr. Thomas Sawidis (Aristotle University, Thessaloniki, Greece): Effect of heavy metals on plant cells.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť Plus, 10.30 hod.

 • 16. 10. 2019 (streda)
  Mgr. Kateřina Bubíková, PhD.: Diverzita a ekologie vodních makrofytů Slovenska.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 6. 11. 2019 (streda)
  RNDr. Peter Turis, Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.: Rastliny Karpát a ich predstavenie v knihe.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod.

 • 7. 11. 2019 (štvrtok)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.: Rastliny žijú v populáciách a metapopuláciách.
  Mgr. Monika Janišová, PhD.: Životný cyklus Tephroseris longifolia subsp. moravica: ako využiť poznatky o populačnej biológii v druhovej ochrane?
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 13. 11. 2019 (streda)
  RNDr. Beáta Piršelová, PhD. (Katedra botaniky a genetiky UKF, Nitra): Horméza – pozitívne účinky stresu na rast a metabolizmus rastlín.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť Plus, 13.30 hod.

 • 4. 12. 2019 (streda)
  Prof. Dr. Marta Vasconcelos (Escola Superior de Biotecnologia, Catholic University in Portugal, Porto, Portugal): Leguminous plants in changing environment conditions.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť Plus, 13.30 hod.

 • 11. 12. 2019 (streda)
  Dr. Piotr Rozpadek (Jagiellonian University in Krakow, Poland): Plants, heavy metals and mycorrhizal fungi.
  Miesto konania: PríF UK, Mlynská dolina, miestnosť Plus, 13.30 hod.

 • 29. 1. 2020 (streda)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD.: Myslíme boj s inváznymi rastlinami vážne? (Klady a zápory slovenskej a európskej legislatívy o inváznych rastlinách.)
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

     NITRA

 • 4. 11. 2019 (pondelok)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. : Profesionálna floristika na Slovensku a jej úlohy v súčasnosti.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 9. 12. 2019 (pondelok)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.: Botanické putovanie jarným Peloponézom.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 21. 10. 2019 (pondelok)
  Ing. Zuzana Parobeková, PhD.: Vnútrodruhová variabilita populácií Quercus pubescens na území Slovenska.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, hlavná budova TU, učebňa C120, 13.00 hod.

 • 7. 11. 2019 (štvrtok)
  Ing. Peter Hoťka, PhD.: Dreviny zaujímavé z jesenného aspektu.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, hlavná budova TU, poslucháreň B10, 9.00 hod.

 • 15. 11. 2019 (piatok)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD., RNDr. Peter Turis: Rastliny Karpát a ich predstavenie v knihe. Monotematický prednáškový cyklus venovaný flóre a vegetácii Karpát, pozostáva-júci z troch prednášok.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 29. 11. 2019 (piatok)
  RNDr. Monika Janišová, PhD.: Karpatské lúky a pasienky – premeny v čase z pohľadu optimistického prírodovedca. Monotematický prednáškový cyklus venovaný flóre a vegetácii Karpát, pozostáva-júci z troch prednášok.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 6. 12. 2019 (piatok)
  Mgr. Katarína Hegedüšová-Vantarová, PhD., RNDr. Jana Májeková, PhD., Mgr. Jana Smatanová, Mgr. Pavel Širka, PhD., Mgr. Iveta Škodová, PhD., doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD., RNDr. Eva Uhliarová, CSc., doc. Ing. Karol Ujházy, PhD.: Lúky a pasienky pohoria Parang v Južných Karpatoch.*. Monotematický prednáškový cyklus venovaný flóre a vegetácii Karpát, pozostáva-júci z troch prednášok.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 5. 11. 2019 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Zaujímavejšie floristické nálezy z východného Slovenska V.
  Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD., RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Variabilita vo veľkosti genómu Sonchus palustris v strednej Európe.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť Katedry botaniky UPJŠ, č. dverí 230, Mánesova 23, 14.00 hod.

 • 10. 12. 2019 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Flora baltica. Pohľad na flóru pobaltských krajín.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť Katedry botaniky UPJŠ, č. dverí 230, Mánesova 23, 14.00 hod.
Jar 2019

     BRATISLAVA

 • 6. 3. 2019 (streda)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. (Univ. of Agricultural Sciences, G.K.V.K, Bangalore, India): Rastlinstvo Tribeča z pohľadu súčasnej ochrany prírody.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 10. 4. 2019 (streda)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Helga Kothajová, RNDr. Eva Uherčíková, CSc., RNDr. Iva Hodálová, CSc.: Flóra a história Jarovskej bažantnice (Bratislava, Podunajská nížina).
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

     NITRA

 • 11. 3. 2019 (pondelok)
  Prof. Ing. Ján Novák, CSc. (FAPZ SPU Nitra): Vplyv pastvy na druhovú rozmanitosť v Karpatoch.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 25. 3. 2019 (pondelok)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD.: Rod Chenopodium s. l. na Slovensku: rodový koncept, rozlišovanie, hybridizácia a chorológia slovenských zástupcov.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     VIESKA NAD ŽITAVOU

 • 22. 5. 2019 (streda)
  Ing. Peter Hoťka, PhD. (FAPZ SPU Nitra): Kvitnutie drevín v Arboréte Mlyňany. Prednáška bude spojená s exkurziou v areáli Arboréta Mlyňany.
  Miesto konania: Vieska nad Žitavou, Arborétum Mlyňany, vestibul, 10.00 hod.

     ZVOLEN

 • 22. 3. 2019 (piatok)
  Ing. Vladimír Solár: Flóra pod ľadovcami Bernských Álp.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 12. 4. 2019 (piatok)
  Mgr. Katarína Skokanová, PhD. a kol.: Popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica) – biosystematický výskum a riešenie hádanky o jeho endemickom postavení.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 7. 3. 2019 (štvrtok)
  RNDr. Michal Goga, PhD.: Jarná exkurzia „Balkán 2018“ a výskyt druhov lišajníkov na Balkánskom poloostrove.
  Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD.: Využitie prietokovej cytometrie v reprodukčno-biologickom výskume krytosemenných rastlín.
  Miesto konania: Botanická záhrada, Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ, Mánesova 23, seminárna miestnosť, č. d. 230, o 14.00 hodine.

 • 9. 4. 2019 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD.:Výsledky mapovania druhov Pilosella cymosa a Sonchus palustris na Slovensku.
  Miesto konania: Bot. záhrada, ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, semin. miestnosť, č.d. 230, o 14.00 hod.
Jeseň 2018

     BRATISLAVA

 • 26. 10. 2018 (piatok)
  Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.: Visual Guide to Plant Anatomy/Obrazový průvodce anatomií rostlin. Vernisáž výstavy ku knihe s rovnomenným názvom a jej predstavenie. Bližšie pozri v rubrike Iné oznamy.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť Amos, 10.00 hod.

 • 7. 11. 2018 (streda)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD.: Podrod Euphorbia subg. Chamaesyce na Slovensku: šírenie E. maculata a prvé údaje pre E. prostrata a E. serpens.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 14. 11. 2018 (streda)
  RNDr. Alena Gajdošová, CSc. (Ústav genetiky a biotechnológii rastlín CBRB SAV, Nitra): Rastlinné biotechnológie v produkcii vybraných druhov drobného ovocia.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 28. 11. 2018 (streda) PRESUNUTÉ
  Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.: Botanik v Antarktíde a Arktíde.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť Amos. Planovaná prednáška Prof. Martina Bačkora z technických príčin nebude a je preložená na náhradny termín, pravdepodobne v polovici januára. O novom termíne Vás budeme včas informovať.

 • 29. 11. 2018 (štvrtok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., RNDr. Jana Májeková, PhD.: Prehľad nepôvodnej flóry Slovenska: čas na aktualizáciu? Na zasadnutí sa uskutočnia aj voľby vedenia Sekcie pre výskum synantropnej flóry a vegetácie.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 5. 12. 2018 (streda)
  RNDr. Milan Valachovič, DrSc.: Vegetačné pomery Ázie - Ruský Altaj a Sajany.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

     NITRA

 • 26. 10. 2018 (piatok)
  Prof. Ing. Viera Paganová, PhD.: Vplyv zasolenia na rast a vývin koreňového systému Pyrus pyraster.
  Miesto konania: Budova FZKI SPU, Tulipánova 7, miestnosť TD-14, 10.00 hod.

 • 5. 11. 2018 (pondelok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., RNDr. Jana Májeková, PhD. : Prehľad nepôvodnej flóry Slovenska: čas na aktualizáciu?
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.
  Na zasadnutí sa uskutočnia aj voľby vedenia Západoslovenskej pobočky.

 • 26. 11. 2018 (pondelok)
  Ing. Peter Ferus, PhD.: Možnosti potlačenia invázneho agátu bieleho (Robinia pseudoacacia) konkurenčnými drevinami.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 19. 10. 2018 (piatok)
  Ing. Ivana Sarvašová, PhD.: Rastová charakteristika výsadieb autochtónnych druhov topoľov (Populus sp.) v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene.
  Miesto konania: Arborétum Borová hora, Borovianska 66, zasadačka, 10.00 hod.

 • 23. 11. 2018 (piatok)
  Ing. Drahoš Blanár, PhD., RNDr. Judita Kochjarová, CSc.: Antropofyty v Národnom parku Muránska planina – minulosť, prítomnosť a riziko pre druhovú diverzitu cievnatých rastlín.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 7. 12. 2018 (piatok)
  RNDr. Monika Janišová, PhD.: Zaostrené na Skalnaté hory (botanizovanie v krajine medveďov a bizónov).
  Na zasadnutí sa uskutočnia aj voľby vedenia Stredoslovenskej pobočky.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 18. 1. 2019 (piatok)
  Ing. Richard Hrivnák, PhD., Ing. Matúš Hrivnák, PhD., Ján Zábojník, RNDr. Judita Kochjarová, CSc.: Floristické potulky Julskými Alpami.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 30. 10. 2018 (utorok)
  Prof. RNDr. Martin Bačkor PhD.: Botanická záhrada Guangzhou (južná Čína).
  RNDr. Andrea Fridmanová PhD.: 10. medzinárodný kongres BGCI o edukácii v botanických záhradách. Inšpirácie a skúsenosti z Varšavy.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť Katedry botaniky UPJŠ, č. dverí 230, Mánesova 23, 14.00 hod.

 • 29. 11. 2018 (utorok)
  Mgr. Margaréta Marcinčinová:Zaujímavejšie lichenologické nálezy z východného Slovenska.
  RNDr. Matej Dudáš PhD.: Zaujímavejšie floristické nálezy z východ-ného Slovenska IV.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť Katedry botaniky UPJŠ, č. dverí 230, Mánesova 23, 14.00 hod.
Jar 2018

     BRATISLAVA

 • 14. 3. 2018 (streda)
  MSc. Rajpal Shetty (Univ. of Agricultural Sciences, G.K.V.K, Bangalore, India): Evaluation of biochar for management of aluminium toxicity in acid soil.
  Miesto konania: Na zasadnutí prebehnú aj voľby vedenia Fyziologickej sekcie (bližšie informácie k voľbám vedenia pobočiek, sekcií a odborných skupín na ďalšie funkčné obdobie poskytnú ich predsedovia). Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 21. 3. 2018 (streda)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Miesto konania: Na zhromaždení prebehnú aj voľby do Hlavného výboru a revíznej komisie SBS. BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod.

 • 12. 4. 2018 (štvrtok)
  RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Marica Zaliberová, CSc., RNDr. Jana Hrabovcová, Ing. Jarmila Richmanová: Cesta okolo Korziky.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 20. 4. 2018 (piatok)
  Prof. Dr. Hendrik Küpperá (Biology Center of the Czech Academy of Sciences & University of South Bohemia, Czech Republic): Metal metabolism in plants.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 10.00 hod.

 • 25. 4. 2018 (streda)
  RNDr. Milan Valachovič, CSc.: Vegetačné pomery Ázie – Mongolský Altaj.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 10. 5. 2018 (štvrtok)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD.: Všetko o krídlatkách (Fallopia sect. Reynoutria). Príbuzenské vzťahy, genetické línie, cytotypy, morfológia, reprodukcia, ekológia, invázny potenciál a mnoho ďalšieho zo života nebezpečných votrelcov
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 20. 6. 2018 (streda)
  Dr. Nicolás E. Blanco CEFOBI - Centre of Photosynthetic and Biochemical Studies Faculty of Biochemical Science and Pharmacy, Rosario National University Santa Fe, Argentina: Quo vadis, SnRK1?
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

     NITRA

 • 12. 3. 2018 (pondelok)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.: Mediteránne prvky flóry v Južných Karpatoch.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 4. 4. 2018 (streda)
  Ing. Peter Hoťka, PhD.: História a zaujímavosti ruže Gloria Dei (Peace).
  Miesto konania: Budova FZKI SPU, Tulipánová 7, miestnosť TD-18, 11.00 hod.

 • 9. 4. 2018 (pondelok)
  RNDr. Peter Turis, PhD., Ingrid Turisová, Monika Janišová, Eva Uhliarová, Ilya Chorney, Vasyl Budzak, Alla Tokaryuk, Anna Kuzemko, Igor Kolyadzhin: Za botanickými vzácnosťami Čivčín (Východné Karpaty).
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 23. 3. 2018 (piatok)
  Mgr. Dobromil Galvánek, PhD. (LF, TU Zvolen): Využitie poloparazitických rastlín na potláčanie expanzívnych tráv.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 10. 4. 2018 (utorok)
  Mgr. Dajana Ručová, Mgr. Margaréta Marcinčinová: Lišajníky v okolí meteoro-logickej a radarovej stanice Kojšovská hoľa.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV v budove BZ UPJŠ, 2 poschodie, č. dverí 230, Mánesová 23, o 14.00 hodine.

 • 10. 4. 2018 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš PhD.: Nový nález močiarnej púpavy Taraxacum cognatum v oblasti Carpaticum posúva jej rozšírenie na Slovensku ďalej na sever.
  Miesto konania: Na zasadnutí prebehnú aj voľby vedenia Východoslovenskej pobočky (bližšie informácie k voľbám vedenia pobočiek, sekcií a odborných skupín na ďalšie funkčné obdobie poskytnú ich predsedovia). Seminárna miestnosť ÚBEV v budove BZ UPJŠ, 2 poschodie, č. dverí 230, Mánesová 23, o 14.00 hodine.
Jeseň 2017

     BRATISLAVA

 • 4. 10. 2017 (streda)
  Dr. Dalila Castillo Nava (Autonomous Univ. of Nuevo León, Faculty of Biological Sciences, Institute of Biotechnology, Nuevo León, Mexico): Environmental biotechnology: Bioremediation of heavy metals and other emerging technologies.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B2-117), 13.30 hod.

 • 5. 10. 2017 (štvrtok)
  Dr. Viktor Demko (Dept. of Plant Sciences, Norwegian University of Life Sciences, As, Norway & Dept. of Plant Physiology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava): The mechanism and evolution of positional sensing and development in plants – solving the DEK1 pathway.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.00 hod.

 • 21. 11. 2017 (utorok)
  Prof. RNDr. Milan Chytrý, PhD.: Stepotundra: ekosystém vrcholu doby ledové. (Vyprávění i o vymíraní megafauny a bioindikaci pomoci měkkýšů).
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 29. 11. 2017 (streda)
  Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.: Queensland: trópy Austrálie.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.00 hod.

 • 5. 12. 2017 (utorok)
  Jesenný algologický a limnologický seminár
  Referáty zasielajte na adresu: alica.hindakova(at)savba.sk.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod.
  "Program".

 • 13. 12. 2017 (streda)
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných alebo domácich ciest (17. ročník)
  Dr. E. Michalková pozýva na informačno-spoločenské botanické popoludnie "na Luciu". Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorku do 1. 12. t. r. na adresu: eleonora.michalkova(at)savba.sk
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.
  "Program".

     NITRA

 • 6. 11. 2017 (pondelok)
  Doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., Mgr. Michaela Látková, PhD.: Pôvod a história pestovania viniča na území Čiech, Moravy a Slovenska.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 15. 11. 2017 (streda)
  Prof. Ing. Viera Paganová, PhD.: Plasticita koreňov juvenilných drevín v podmienkach sucha.
  Miesto konania: Budova FZKI SPU, Tulipánova 7, miestnosť č. TD-01, 10.00 hod.

 • 4. 12. 2017 (pondelok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.: Letná flóra Chorvátska: zaujímavé rastliny ostrova Vir.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 12. 12. 2017 (utorok)
  Ing. Peter Hoťka, PhD.:História a zaujímavosti ruže Gloria Dei (Peace).
  Miesto konania: Budova FZKI SPU, Tulipánova 7, miestnosť č. TD-01, 10.00 hod.

     ZVOLEN

 • 12. 10. 2017 (štvrtok)
  Ing. Michal Bugala, PhD. (LF, TU Zvolen): Dynamika radiálneho rastu prirodzenej populácie jelše sivej v oblasti Nízkych Tatier.
  Miesto konania: Arborétum Borová hora TU vo Zvolene, 13.00 hod.

 • 27. 10. 2017 (piatok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.:Zaujímavé floristické nálezy vegetačných sezón 2016 a 2017.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 1. 12. 2017 (piatok)
  Ing. Richard Hrivnák, PhD., Ing. Michal Slezák, PhD., RNDr. Judita Kochjarová, PhD., RNDr. Ivan Jarolímek, PhD., Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.: Vegetácia jelšových lesov v Západných Karpatoch – od syntaxonómie po ekológiu.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 19. 1. 2018 (piatok)
  RNDr. Katarína Hegedüšová, PhD., RNDr. Joanna Korzeniak, PhD., RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Iveta Škodová, PhD.: Horské lúky zväzu Polygono-Trisetion v Rumunských Karpatoch.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 24. 10. 2017 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Botanické zaujímavosti z ciest po južnej Európe.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, 14.00 hod.

 • 24. 10. 2017 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš, PhD.: Zaujímavejšie floristické nálezy nielen z východného Slovenska III.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, 14.00 hod.

 • 24. 10. 2017 (utorok)
  Mgr. Lukáš Koprivý: Rozšírenie Adenostyles alliariae na Slovensku.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, 14.00 hod.

Jar 2017

     BRATISLAVA

 • 7. 3. 2017 (utorok)
  RNDr. Daniel Dítě, PhD., Mgr. Zuzana Dítě, PhD., doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.: Prímorské slaniská: z Mediteránu do Arktídy.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 5. 4. 2017 (streda)
  RNDr. Marica Zaliberová, CSc.: Naučme sa poznávať vŕby. (Prineste si so sebou aj terénnu lupu a prípadne položky vŕb.)
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 11. 4. 2017 (utorok)
  Prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (Katedra fyziológie rastlín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre): Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia genetických zdrojov plodín pre zlepšovanie produkcie, kvality a adaptability na klimatické extrémy.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 14.00 hod.

 • 12. 4. 2017 (streda)
  Prof. Skip Walker (Univerzity of Alaska Fairbanks):Vegetation along the Eurasia Arctic Transect.
  Miesto konania: Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 27. 4. 2017 (štvrtok)
  Ing. Milan Zajac: Floristické i nefloristické zaujímavosti z Islandu.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 3. 5. 2017 (streda)
  Prof. Dr. Marie-Theres Hauser (Department of Applied Genetics and Cell Biology, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria): The role of cell wall monitoring receptors in heavy metal and trace element perception.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 14. 6. 2017 (streda)
  Prof. Dr. Tingqiang Li (Ministry of Education Key Laboratory of Environmental Remediation and Ecological Health, College of Environmental and Resource Sciences, Zhejiang University, Hangzhou, China): Hyperakumulácia z pohľadu fytoremediácie.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

     NITRA

 • 6. 3. 2017 (pondelok)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.: Zaujímavosti flóry Východných a Južných Karpát.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 24. 3. 2017 (piatok)
  Ing. Katarína Rovná, PhD. (Katedra biotechniky zelene, FZKI SPU Nitra): Výskum botanických ruží v regióne Nitry.
  Miesto konania: Budova FZKI SPU, Tulipánova 7, miestnosť č. TD15, 10.00 hod.

 • 3. 4. 2017 (pondelok)
  RNDr. Daniel Dítě, PhD., Mgr. Zuzana Dítětová, PhD., doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.: Prímorské slaniská: z Mediteránu do Arktídy.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 10. 3. 2017 (piatok)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD., RNDr. Jana Májeková, PhD., Mgr. Ľuboš Vadel, RNDr. Jana Hrabovcová, RNDr. Marica Zaliberová, CSc.: Za rastlinami a pamiatkami Sicílie.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 7. 4. 2017 (piatok)
  RNDr. Monika Janišová, PhD.: Cerrado a Mata Atlantica – klenoty Južnej Ameriky.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

 • 11. 5. 2017 (štvrtok)
  Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., Ing. Ivana Sarvašová, PhD.: Rastové charakteristiky duba plstnatého (Quercus pubescens) v Krupinskej planine.
  Miesto konania: Katedra pestovania lesa, Lesnícka fakulta TU, miestnosť č. C-120, 10.00 hod.

 • 19. 5. 2017 (piatok)
  Ing. Vladimír Solár: Horská flóra regiónu Jungfrau, Bernské Alpy, Švajčiarsko.
  Miesto konania: TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B, 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 22. 3. 2017 (streda)
  Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.: Antarktída, lišajníky a veci okolo toho.
  Miesto konania: Študovňa Angely Merici, Park Angelinum 9, Košice (vchod z Jesennej 5)

 • 10. 5. 2017 (streda)
  Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.: Novinky fylogenetickej klasifikácie cievnatých rastlín.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

Jeseň 2016

     BRATISLAVA

 • 19. 10. 2016 (streda)
  Ing. Peter Ferus, PhD.: Možnosti potlačenia invázneho agátu bieleho (Robinia pseudoacacia) konkurenčnými drevinami.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 3. 11. 2016 (štvrtok)
  Prof. Ladislav Mucina, PhD. (The University of Western Australia): Assembly of Floras and Biomes: Southern Hemisphere is Different!
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.
  Fotografie z prednášky si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria.

 • 7. 11. 2016 (pondelok)
  Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie
  Ukončenie lichenologického roka. Seminár o témach, ktoré riešil lichenologický tím BÚ SAV v roku 2016. Ak sa chcete podeliť o zaujímavú lichenologickú informáciu a prispieť do programu seminára, kontaktujte dr. A. Košuthovú. Program nájdete tu.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • 10. 11. 2016 (štvrtok)
  Mgr. Zuzana Drongová, PhD.: Venezuela - od pralesných indiánov k legendám stolových hôr.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • 16. 11. 2016 (streda)
  Dr. Jelena Samardžić (Laboratory for Plant Molecular Biology, Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering (IMGGE), University of Belgrade, Serbia): Can silicon alleviate copper toxicity in cucumber plants?
  MSc. Dragana Nikolić (Laboratory for Plant Molecular Biology, Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering (IMGGE), University of Belgrade, Serbia): Beneficial effect of silicon in iron-deficient cereal plants.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 1. 12. 2016 (štvrtok)
  Prof. Dr. Irene Lichtscheidl (Core Facility of Cell Imaging and Ultrastructure Research, University of Vienna, Austria): Glands of carnivorous plants.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 6. 12. 2015 (utorok)
  Jesenný algologický a limnologický seminár
  Referáty zasielajte na adresu: alica.hindakova(at)savba.sk.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, 13.00 hod

 • 7. 12. 2016 (streda)
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest (16. ročník)
  Dr. E. Michalková a dr. H. Šípošová pozývajú na informačno-spoločenské botanické popoludnie na Luciu. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorky do 30. novembra t. r. na adresu: eleonora.michalkova(at).sk
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14. 00 hod."Program". Fotografie z prednášky si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria.

 • 1. 2. 2017 (streda)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD., RNDr. Jana Májeková, PhD., Mgr. Ľuboš Vadel, RNDr. Jana Hrabovcová, RNDr. Marica Zaliberová, CSc.: Za rastlinami a pamiatkami Sicílie.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14. 00 hod.

     NITRA

 • 7. 11. 2016 (pondelok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.: Zaujímavé floristické nálezy vegetačnej sezóny 2016.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 4. 4. 2016 (pondelok)
  RNDr. Daniel Dítě, PhD., Mgr. Zuzana Melečková, PhD., doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.: Flóra a vegetácia obnažených dien slaných jazier Panónie.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 9. 12. 2016 (piatok)
  Prof. Ing. Viera Paganová, PhD.: Medzidruhové rozdiely v raste koreňového systému Sorbus domestica a Pyrus pyraster pod vplyvom nedostatku vody.
  Miesto konania: FZKI SPU, Tulipánová 7, prednášková miestnosť TD-01, 10.00 hod. (prednáška Dendrologickej sekcie)

 • 12. 12. 2016 (pondelok)
  RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Jana Hrabovcová: Potulky Maltou.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 21. 10. 2016 (piatok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., RNDr. Daniel Dítě, PhD. : Nové poznatky o flóre Slovenska (nielen) z čeľadí Polygonaceae a Chenopodiaceae.
  Miesto konania: Hlavná budova TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

 • 10. 11. 2016 (štvrtok)
  Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., Ing. Ivana Sarvašová, PhD. : Metasequoia glypto-stroboides - morfologické charakteristiky a rastové formy v Arboréte Borová hora. Pre záujemcov možná ukážka jedincov M. glyptostroboides priamo v areáli ABH.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť ABH TU, Zvolen, 13.30 hod. (prednáška Dendrolog. sekcie).

 • 16. 12. 2016 (piatok)
  RNDr. Peter Turis, PhD., I. Turisová, M. Janišová, E. Uhliarová, I. Chorney, V. Budzhak, A. Tokaryuk, A. Kuzemko, I. Kolyadzhin : Za botanickými vzácnosťami Čivčín.
  Miesto konania: Hlavná budova TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

 • 13. 1. 2017 (piatok)
  Ing. Milan Zajac, I. Škodová, K. Vantarová-Hegedüšová, J. Smatanová, R. Kish, K. Ujházy : Rastliny a spoločenstvá polonín Svidoveckého masívu v Ukrajinských Karpatoch.
  Miesto konania: Hlavná budova TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 26. 10. 2016 (streda)
  RNDr. Matej Dudáš: Zaujímavejšie nálezy vzácnych a prehliadaných rastlín z východného Slovenska II.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 13.00 hod.

Jar 2016

     BRATISLAVA

 • 3. 3. 2016 (štvrtok)
  Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, ČR): Adaptace sukulentních rostlin k nedostatku vody na příkladu sukulentů Jižní Afriky.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 15. 3. 2016 (utorok)
  Prof. Scott B. Franklin (University of Northern Colorado, Greeley, USA): Do Species’ Suites Track Shifts in Disturbance and Climate Regimes?
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 30. 3. 2016 (streda)
  RNDr. Milan Valachovič, CSc.: Vegetačné pomery Ázie – Kaukaz.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 5. 4. 2016 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš: Súčasný stav poznania rodu Taraxacum na Slovensku (bežné, vzácne ale aj nové druhy pre vedu a flóru Slovenska)
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 6. 4. 2016 (streda)
  RNDr. Radek Jupa (Ústav experimentální biologie, Přír. fakulta, Masarykova univerzita v Brně, ČR): Vliv snížené dostupnosti vody v půdě na vývoj a funkci xylému.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 13. 4. 2016 (streda)
  Mgr. Lenka Raabová (Katedra botaniky PriF UK): Svalbard: potulky krajom polnočného slnka a medveďov.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 5. 5. 2016 (štvrtok)
  RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (Výskumný ústav rastlinnej výroby, NPaPC, Piešťany): Mak siaty - potravina, liek, či droga?
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

     NITRA

 • 14. 3. 2016 (pondelok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.: Aristokracia čeľade Poaceae: rod Stipa na Slovensku.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 4. 4. 2016 (pondelok)
  RNDr. Daniel Dítě, PhD., Mgr. Zuzana Melečková, PhD., doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.: Flóra a vegetácia obnažených dien slaných jazier Panónie.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     MLYŇANY

 • 5. 5. 2016 (štvrtok)
  Ing. Peter Hoťka, PhD: Sortiment pajazmínov (Philadelphus spp.) v Arboréte Mlyňany SAV.
  Miesto konania: Arborétum Mlyňany SAV, 10.00 hod.

     ZVOLEN

 • 11. 3. 2016 (piatok)
  Karol Ujházy, Mariana Ujházyová, Drahoš Blanár, Dana Bernátová, Tomáš Dražil, Dobromil Galvánek, Richard Hrivnák, Monika Janišová, Ján Kliment, Judita Kochjarová, Iveta Škodová, Michal Slezák, Jozef Šibík, Eva Uhliarová, Jana Uhlířová : Rekordne druhovo bohaté rastlinné spoločenstvá Slovenska.
  Katedra fytológie (B329), 3. posch. bloku B, TU, T. G. Masaryka 24, 10.00 hod.

 • 18. 3. 2016 (piatok)
  Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. : Aristokracia čeľade Poaceae: rod Stipa na Slovensku.
  Katedra fytológie (B329), 3. posch. bloku B, TU, T. G. Masaryka 24, 10.00 hod.

 • 12. 5. 2016 (štvrtok)
  Ing. Ivana Sarvašová, PhD., doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. : Rastové a dendro-chronologické charakteristiky rodu Ulmus L. v Arboréte Borová hora.
  Katedra pestovania lesa, Lesnícka fakulta TU, C120, 9.00 hod.

     KOŠICE

 • 22. 3. 2016 (utorok)
  RNDr. Matej Dudáš: Ako je to s chránenými druhmi Taraxacum serotinum a T. bessarabicum na Slovensku?
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 13.00 hod.
Jeseň 2015

     BRATISLAVA

 • 27. 10. 2015 (utorok)
  Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.: Za rostlinami do etiopských hor.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • 28. 10. 2015 (streda)
  Prof. Dr. Miroslav Nikolić, PhD. (Department of Natural Resources and Environmental Sciences, Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, Serbia): The role of silicon on mineral nutrient acquisition by crops: from acid to calcareous soils.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.00 hod.

 • 6. 11. 2015 (streda)
  RNDr. Oľga Lepšová-Skácelová, Ph.D (Katedra botaniky, Jihočeskej Univerzity v Českých Budějoviciach, Česká republika): Jak nalovit a zpracovat fytoplankton, zejména vodní květy & Posuzování stavu rybníku podle litorálu a řasových nárostů.
  Miesto konania: 9:00 hod. v miestnosti B2-333 na Prírodovedeckej fakulte UK. "Plagát".

 • 11. 11. 2015 (streda)
  RNDr. Lubomír Adamec, PhD. (Botanický ústav AVČR, Oddelení funkční ekologie rostlin, Třeboň, Česká republika): Ekofyziologické zvláštnosti vodních masožravých rostlin a pastí bublinatek.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.30 hod.

 • 25. 11. 2015 (streda)
  Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.: Indonézia: hory, sopky a draci.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, miestnosť PLUS (B1-322), 13.00 hod.

 • 2. 12. 2015 (streda)
  Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., RNDr. Judita Kochjarová, CSc.: Jak jsme se nepotkali v Makedonii.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

     NITRA

 • 23. 10. 2015 (piatok)
  Ing. Jana Konôpková: Mikropropagácia vybraných druhov vždyzelených drevín.
  Miesto konania: FZKI SPU, prednášková miestnosť TD-01, 10.00 hod. (prednáška Dendrologickej sekcie)

 • 6. 11. 2015 (piatok)
  Ing. Peter Hoťka: Prehľad kvitnutia drevín v Arboréte Mlyňany SAV.
  Miesto konania: FZKI SPU, prednášková miestnosť TD-01, 10.00 hod. (prednáška Dendrologickej sekcie). Po prednáške bude zhromaždenie členov Dendrologickej sekcie, na ktorom sa uskutoční voľba nového vedenia sekcie.

 • 9. 11. 2015 (pondelok)
  Ing. Pavol Eliáš, PhD., RNDr. Daniel Dítě, PhD.: Nové poznatky o flóre Slovenska z čeľadí Polygonaceae a Chenopodiaceae.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

 • 23. 11. 2015 (pondelok)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD., Mgr. Ľuboš Vadel, PhD.: Vzácna flóra Ponitria – prednáška k 30. výročiu založenia CHKO Ponitrie.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 13. 11. 2015 (piatok)
  RNDr. Jozef Šibík, PhD.: Bolívia - z ulíc mesta La Paz k ľadovcom Ánd.
  Miesto konania: Hlavná budova TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B. Začiatok o 10:00.

 • 4. 12. 2015 (piatok)
  RNDr. Jozef Šibík, PhD.: Aljaška v plameňoch?
  Miesto konania: Hlavná budova TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B. Začiatok o 10:00.

 • 15. 1. 2016 (piatok)
  RNDr. Judita Kochjarová, CSc.: Botanické a cestovateľské zaujímavosti z Balkánu slovom a obrazom.
  Miesto konania: Hlavná budova TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B. Začiatok o 10:00.

     KOŠICE

 • 4. 11. 2015 (streda)
  Mgr. Matej Dudáš: Zaujímavejšie nálezy vzácnych a prehliadaných rastlín z východného Slovenska.
  Miesto konania: ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14:00.
Jar 2015

     BRATISLAVA

 • 12. 3. 2015 (štvrtok)
  Dr. Karin Metzlaff (EPSO, Brusel):
  Who represents plant scientists at European level – how can you have a say.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, B1-322, miestnosť B1-322, 11:00. Účasť na seminári nahláste vopred na adresu.

 • marec 2015
  Prof. Dr. Abdel-Salam El-Noemani (Water Relations & Field Irrigation Depart., National Research Centre, Cairo):
  Egypt, the land of civilization and revolutions.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13:00. V prípade záujmu o termín prednášky, kontaktujte.

 • 18. 3. 2015 (streda)
  Mgr. Mária Májeková, PhD.:
  Funkčné znaky rastlín.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14:00.

 • 25. 3. 2015 (streda)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.:
  Jarné botanizovanie na Cypre.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14:00.

 • 16. 4. 2015 (štvrtok)
  RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Jana Hrabovcová:
  Potulky Maltou.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14:00.

 • 18. 5. 2015 (pondelok)
  RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Terézia Schwarzová, CSc.:
  Skrytá krása mrlíkov – výstava herbárových položiek a fotografií slovenských zástupcov rodu Chenopodium s. l.
  Výstavu poriadajú Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie SBS a Botanický ústav SAV pri príležitosti medzinárodného "Dňa fascinácie rastlinami".
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Výstavka bude otvorená v čase od 13:30 do 16:00.
  Zhodnotený priebeh akcie nájdete "tu".

 • 19. 5. 2015 (utorok)
  RNDr. Ľuboš Majeský, PhD.:
  Mt. Cameroon: floristické špecifiká výnimočného vulkánu Strednej Afriky
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14:00.

     NITRA

 • 30. 3. 2015 (pondelok)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.: Mallorka – vzorka flóry západného Mediteránu.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; 13.00 hod.

 • 7. 4. 2015 (utorok)
  Ing. Ladislav Bakay, PhD.: Databáza Hortivar – evidencia druhov autochtónnej flóry s produkčným využitím v krajine.
  Miesto konania: Budova FZKI, Tulipánova ul. 7, miestnosť TD18. Začiatok o 10:00.

 • 20. 4. 2015 (pondelok)
  Ing. Milan Zajac: Trávne porasty ukrajinských Karpát.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 28. 4. 2015 (utorok)
  Ing. František Máliš, PhD.: Centrálne Apeniny: charakter krajiny a manažment lesov v kontexte biodiverzity.
  Miesto konania: Hlavná budova TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B. Začiatok o 10:00.

 • 10. 4. 2015 (piatok)
  Ing. Pavol Eliáš ml., PhD., RNDr. Daniel Dítě, PhD., Mgr. Zuzana Melečková, PhD.: Floristické novinky z potuliek po sprašových biotopoch na južnom Slovensku.
  Miesto konania: Hlavná budova TU, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329), 3. posch. bloku B. Začiatok o 10:00.

     KOŠICE

 • 28. 4. 2015 (utorok)
  Mgr. Albert Rákai (PF UPJŠ v Košiciach): Z cesty po strednom Portugalsku.
  Miesto konania: ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 13:00.
Jeseň 2014

     BRATISLAVA

 • 1. 10. 2014 (streda)
  prof. Dr. Rainer Schulin (ETH Zürich, Institute of Terrestrial Ecosystems, Soil Protection Group, Zürich, Switzerland):
  Antimony in Shooting Range Soil – an Environmental Problem in Switzerland.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, B1-322, miestnosť CPS+, 13.10 hod.

 • 22. 10. 2014 (streda)
  prof. Petr Ilík (Oddělení biofyziky, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Univerzita Palackého v Olomouci):
  Biofotony – indikátor oxidatívního poškození rostlin.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.10 hod.

 • 11. 11. 2013 (pondelok)
  Mgr. Monika Janišová, PhD.:
  Botanické a cestovateľské zážitky z Austrálie.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 10. 12. 2014 (streda)
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných alebo domácich ciest (14. ročník) Dr. E. Michalková pozýva na informačno-spoločenské botanické popoludnie na “Luciu”.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorku do začiatku decembra t. r. na adresu.

     NITRA

 • 10. 11. 2014 (pondelok)
  Ing. Pavol Eliáš, PhD., RNDr. Daniel Dítě, PhD.: Floristické novinky zo Slovenska: sú vzácne druhy naozaj vzácne?
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; 13.00 hod.

 • 10. 11. 2014 (pondelok)
  Doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Bc. Iveta Fehér Pindešová: V tieni Matterhornu – flóra Walliských Álp.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 21. 11. 2014 (piatok)
  Doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. a kol.
  Klasifikácia vegetácie bukových lesov Vihorlatu.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

 • 5. 12. 2014 (piatok)
  Mgr. Monika Janišová, PhD.
  Zázraky juhozápadnej Austrálie.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

 • 23. 1. 2015 (piatok)
  Ing. Milan Zajac a kol.
  Trávne porasty ukrajinských Karpát.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 4. 11. 2014 (streda)
  RNDr. Veronika Petruľová, PhD.: Vplyv UV žiarenia na produkciu obranných látok rumančeka kamilkového (Matricaria chamomilla L.).
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • Mgr. Matej Dudáš:Sekundárne metabolity kvetných štruktúr v rode Taraxacum.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.
Jar 2014

     BRATISLAVA

 • 5. 3. 2014 (streda)
  Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.: Keňa a Tanzánia: sneh a ľad na rovníku.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, učebňa B1-322 (CPS+), 13.00 hod.

 • 20. 3. 2014 (štvrtok)
  Dr. Wenche Johansen(Hedmark University College, Hamar, Norway):
  3D plant growth: The DEK1 protein and beyond.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, učebňa B1-322 (CPS+), 13.00 hod.

 • 26. 3. 2014 (streda)
  RNDr. Milan Valachovič, CSc.: Vegetačné pomery v oblastiach Ázie: Bajkal.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 2. 4. 2014 (streda)
  Mgr. Roman Kouřil, PhD. (Centrum Regionu Haná pro Biotechnologický a Zemědělský výskum, Oddělení Biofyziky, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR):
  Aplikace "single particle" elektronové mikroskopie ve studiu struktury fotosyntetických a respiračních membránových proteínů.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.00 hod.

 • 8. 4. 2014 (utorok)
  RNDr. Daniel Dítě, PhD., Ing. Pavol Eliáš ml., PhD., Mgr. Zuzana Melečková: Slaniská Panónie – netušená exotika v strede Európy.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 16. 4. 2014 (streda)
  Dr. David J. Cooper (Department of Forest & Rangeland Stewardship, Colorado State University, Fort Collins, USA):
  Human use, nature conservation and restoration of meadows and rivers in the mountains of western North and South America.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 10.00 hod.

     NITRA

 • 10. 3. 2014 (pondelok)
  Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.: Jarné botanizovanie na Cypre.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; 13.00 hod.

 • 24. 3. 2014 (pondelok)
  RNDr. Ján Kliment, CSc.: Veľká Fatra – významné botanické lokality a druhy.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; 13.00 hod.

 • 7. 4. 2014 (pondelok)
  RNDr. Vladislav Kolarčik, PhD.: Evolúcia a systematika rodu Onosma v Európe.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 14. 3. 2014 (piatok)
  RNDr. J. Kochjarová, PhD., Ing. R. Hrivnák, PhD. Jarné botanické zaujímavosti zo Slovinských alpských predhorí.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

 • 11. 4. 2014 (piatok)
  RNDr. J. Kliment, CSc. Veľká Fatra –– významné botanické lokality a druhy.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

 • 25. 4. 2014 (piatok)
  RNDr. A. Krištín, DrSc., Ing. B. Jarčuška, PhD. Príroda juhozápadu USA.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 16. 5. 2014 (piatok)
  RNDr. Ľuboš Majeský, PhD.(PF Univerzity Palackého v Olomouci): Mt. Cameroon – floristické špecifiká výnimočného vulkánu Strednej Afriky.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 13.00 hod.
Jeseň 2013

     BRATISLAVA

 • 30. 10. 2013 (streda)
  Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV):
  Proteíny obrany voči patogénom v mäsožravých rastlinách.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.30 hod.

 • 6. 11. 2013 (streda)
  Doc. PharmDr. Petr Babula, PhD. (Ústav přírodních léčiv, Veterinární a farma-ceutická univerzita Brno, ČR):
  Vizualizace ROS a RNS.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.30 hod.

 • 11. 11. 2013 (pondelok)
  Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Katedra botaniky BF JU České Budějovice):
  Využití spontánní sukcese při obnově narušených míst.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 19. 11. 2013 (utorok)
  RNDr. Milan Valachovič, CSc.:
  Vegetačné pomery v oblastiach Ázie: Kórejský polostrov.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 20. 11. 2013 (streda)
  Dr. Filis Morina (Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade, Serbia):
  Zinc distribution and cell wall structure in bamboo plants grown in the presence of Si.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.30 hod.

 • 26. 11. 2013 (utorok)
  RNDr. Judita Kochjarová, CSc., Ing. Richard Hrivnák, PhD., RNDr. Helena Oťaheľová, CSc., RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.:
  Botanické aj nebotanické jarné zaujímavosti zo Slovinských alpských predhorí.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 27. 11. 2013 (streda)
  Prof. Xiaojing Liu, Dr. Jin Xu (Chinese Academy of Sciences Shijiazhuang, China):
  Environmental stress in crops of China.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.30 hod.

 • 11. 12. 2013 (streda)
  Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEB AV ČR, Laboratoř hormonálních regulací u rostlin, Praha, ČR):
  Rostliny a morfogeneze: proč to nejde bez auxinu?
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.30 hod.

     NITRA

 • 11. 11. 2013 (pondelok)
  Ing. Pavol Eliáš, PhD., RNDr. Daniel Dítě, PhD.: Floristické novinky z potuliek po sprašových biotopoch na južnom Slovensku.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 18. 10. 2013 (piatok)
  Janišová M., Becker T., Becker U., Demina O., Dembicz I., Ermakov N., Filibeck G., Frank D., Guarino R., Jaunatre R., Kozub Ł., Polyakova M., Suzuki K., Dengler J.
  Stepi južnej Sibíri. Skúsenosti zo 6. výskumnej expedície EDGG do Chakaska (Rusko).
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

 • 15. 11. 2013 (piatok)
  Ing. Milan Zajac
  Flóra Kanárskych ostrovov, so zameraním na endemity.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

 • 13. 12. 2013 (piatok)
  Ing. Ondrej Makara
  Kurilské ostrovy a Sachalin.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

 • 17. 1. 2014 (piatok)
  Glejdura S.
  Rozšírenie a ekológia rodu Scutellinia na Slovensku.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 30. 10. 2013 (streda)
  Mgr. Michal Goga:Antiherbivorná funkcia sekundárnych metabolitov lišajníkov na larvy Cleorodes lichenaria.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • Mgr. Matúš Sajko:Vplyv vysokých dávok nitrátového dusíka na metabolizmus Matricaria chamomilla L..
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.
Jar 2013

     BRATISLAVA

 • 27. 2. 2013 (streda)
  Doc. RNDr. Ján Jásik, PhD. (Institute of Cellular and Molecular Botany, Univ. Bonn, Germany):
  Protein turnover explored by photoconvertible fluorescence tags.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 14.00 hod.

 • 20. 3. 2013 (streda)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13.00 hod.

 • 17. 4. 2013 (streda)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.: Rastliny bratislavských a pražských cintorínov.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 17. 4. 2013 (streda)
  Mgr. Katarína Breznenová (doktorandka, Ústav exp. biologie AV ČR, Praha):
  Vplyv RNA skladovanýchch v peľovom vrecúšku na vývin embrya.
  Mgr. Ivan Kulich (doktorand, PríF UK, Katedra exp. biologie rostlin, Praha, ČR):
  Autofágia na každý deň.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.00 hod.

     NITRA

 • 25. 3. 2013 (pondelok)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.: Obnova zrúcanín hradov očami botanika: zmeny miestnej kveteny.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

 • 8. 4. 2013 (pondelok)
  RNDr. Milan Valachovič, CSc.: Austrália – mapovanie vegetácie u protinožcov.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

 • 15. 4. 2013 (pondelok)
  RNDr. Ján Kliment, CSc.: Endemické taxóny cievnatých rastlín flóry Slovenska.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 22. 3. 2013 (piatok)
  Zaujímavé floristické nálezy.
  Prosíme záujemcov aby si pripravili prezentácie a vopred nám to oznámili na adresu tu

 • Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

 • 5. 4. 2013 (piatok)
  Ing. M. Bátor:Flóra a vegetácia NPR Kozol v Malej Fatre.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

 • 19. 4. 2013 (piatok)
  RNDr. Daniel Dítě, PhD., Ing. Pavol Eliáš ml., PhD., Mgr. Zuzana Melečková: Slaniská Panónie – netušená exotika v strede Európy.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 25. 3. 2013 (pondelok)
  RNDr. Zuzana Dučaiová: Vplyv niektorých abiotických stresorov na sekundárny metabolizmus Matricaria chamomilla L..
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.
Jeseň 2012

     BRATISLAVA

 • 4. 10. 2012 (štvrtok)
  Dr. Stéphanie Ouvrard, Dr. Pierre Leglize, Joan Dupuy (Laboratoire Sols et Environment, Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France):
  1. Phytoremediation of organic pollutants of historically contaminated industrial soils: lab and field approaches.
  2. Impact of metabolites on the phytoremediation of hydrocarbons.
  3. Physiological response of maize to polycyclic aromatic hydrocarbons – preliminary results.
  Miesto konania: PríF UK, Bratislava, pavilón B-1, miestnosť CPS+, 13.00 hod. Bližšie informácie o fyziologických prednáškach: tu

 • 21. 11. 2012 (streda)
  Mgr. Viktor Demko, PhD. (Norwegian University of Life Sciences, As Nórsko): DEK1-dependent cell fate specification – a key to the development of multicellular land plants.
  Miesto konania: Kat. fyziológie rastlín PriF UK, Bratislava, pavilón B-2, miestnosť 117a, 13.00 hod. Bližšie informácie o fyziologických prednáškach: tu

 • 27. 11. 2012 (utorok)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.: Rastliny a ich porasty na železničných staniciach hlavného mesta SR Bratislava včera a dnes.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

     NITRA

 • 29. 10. 2012 (pondelok)
  Ing. P. Eliáš, PhD., doc. Dr. Culita Sirbu, PhD., Dr. Adrian Oprea, PhD., Ing. P. Ferus, PhD. & doc. Dr. Costel Samuil, PhD.: Adventívna flóra Rumunska a Slovensko: nové hrozby pre našu biodiverzitu?
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

 • 12. 11. 2012 (pondelok)
  Mgr. J. Košťál, PhD.: Jarná mediteránna flóra Malty.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

 • 3. 12. 2012 (pondelok)
  Ing. Ľ. Ďurišová, PhD. & Ing. A. Kišacová: Využitie prietokovej cytometrie pri identifikácii hybridných taxónov rodu Prunus s. l.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 30. 11. 2012 (piatok)
  RNDr. J. Šibík, PhD., RNDr. I. Svitková (Šibíková), PhD.: Po stopách Viery Komárkovej a John-a Muir-a alebo o botanizovaní v Skalnatých horách (Rocky Mts NP, Colorado) a Sierra Nevada (Sequoia NP, Yosemite NP, California)
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

 • 14. 12. 2012 (piatok)
  Ing. P. Glončák, PhD.:Po stopách Juraja Hajdúka – botanizovanie na vápencovom vrchu Radzim.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

 • 18. 1. 2013 (piatok)
  Prof. Ing. T. Benčať, CSc., RNDr. B. Benčaťová, PhD.: Parky Paríža a Versailles.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 12. 11. 2012 (pondelok)
  Mgr. V. Kolarčik, PhD., RNDr. R. Šuvada, PhD.: Rumenice a iné floristické zaujímavosti Západných Álp.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 21. 11. 2012 (streda)
  RNDr. S. Gajdošová, PhD.: Výskyt, biologické aktivity a metabolizmus cytokinínov cis-zeatínového typu v rastlinách.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.
Jar 2012

     BRATISLAVA

 • 6. 3. 2012 (utorok)
  Róbert Roth: Lesotho - čierne kráľovstvo.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 7. 3. 2012 (streda)
  Dr. Nagavalli Subbanna Kiran (Ústav molekulární biologie a radiobiologie, Mendlova Univerzita v Brne, ČR): Navigating the Maze of Cytokinin Metabolism - Approaches and Tools.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.00 hod.

 • 22. 3. 2012 (štvrtok)
  Valné zhromaždenie SBS.: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí.
  Zápisnicu z Valného zhromaždenia si môžete prečítať: "tu".

 • 11. 4. 2012 (streda)
  RNDr. Milan Valachovič, CSc.: Austrália - mapovanie vegetácie u protinožcov.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 18. 4. 2012 (streda)
  Prof. Thomas L. Rost, PhD. (Departm. of Plant Biology, University of California, Davis, USA): Pierce’s Disease: The Structure of Xylem Conduits in Grapevines & Implications for the Systemic Spread of Bacteria.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.00 hod.

 • 17. 4. 2012 (utorok)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.: Zoznamy inváznych druhov: chaos či účelnosť?
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 9. 5. 2012 (streda)
  Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (Katedra experimentální biologie rostlin, Karlova Univerizita, Praha, ČR): (názov prednášky sa upresní dodatočne)
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PríF UK, pavilón B-2, miestnosť č. 117a, 13.00 hod.

     NITRA

 • 12. 3. 2012 (pondelok)
  Mgr. Katarína Hegedüšová, Mgr. Iveta Škodová: Ukrajina – karpatské lúky, kavyľové stepi a pieskové duny.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

 • 19. 3. 2012 (pondelok)
  Doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.: Oppidum a jeho poľnohospodárske zázemie - kolaps neskorolaténskej spoločnosti vo svetle archeobotanických poznatkov.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

 • 2. 4. 2012 (pondelok)
  Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.: Invázne rastliny z pohľadu medzinárodných konferencií (Trabzon 2010, Szombathely 2011).
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. posch., miestnosť č. 41; začiatok o 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 2. 3. 2012 (piatok)
  Ing. Marek Svitok, PhD.: Brazília, Kolumbia, Venezuela príroda a ľudia.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

 • 16. 3. 2012 (piatok)
  Ing. Stanislav Glejdura, doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD.: Zaujímavé nálezy húb zo Slovenska v roku 2011.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

 • 13. 4. 2012 (piatok)
  RNDr. Milan Valachovič, CSc.: Austrália - mapovanie vegetácie u protinožcov.
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

 • 18. 4. 2012 (streda)
  RNDr. Jozef Šibík, PhD., RNDr. Ivana Šibíková, PhD.: Po stopách Viery Komárkovej alebo o botanizovaní v Skalnatých horách (Rocky Mts NP, Colorado).
  Miesto konania: Učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove TU, T. G. Masaryka 24; začiatok o 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 20. 3. 2012 (utorok)
  Mgr. Silvia Mihaličová: Význam kremíka v detoxikácii ťažkých kovov.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 24. 4. 2012 (utorok)
  Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD.: Hybridizačná speciácia v rode Onosma.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

Jesen 2011

     BRATISLAVA

 • 19. 10. 2011 (streda)
  Mgr. M. Ovečka, PhD.: Mikroskopický pohľad do metabolizmu cukrov.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PriF UK, pavilón B-2, miestnosť 117a, 13.00 hod. Bližšie informácie o fyziologických prednáškach: tu

 • 20. 10. 2011 (štvrtok)
  Mgr. M. Malovcová-Staníková, PhD.: Thajsko - krajina lotosového kvetu.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13. 00 hod.

 • 9. 11. 2011 (streda)
  Prof. RNDr. Z. Opatrný, CSc. (Katedra experimentální biologie rostlin, Karlova Univerzita, Praha, ČR): Programová smrt rostlinné buňky.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PriF UK, pavilón B-2, miestnosť 117a, 13.00 hod. Bližšie informácie o fyziologických prednáškach: tu

 • 23.11. 2011 (streda)
  Mgr. K. Hegedüšová, Mgr. I. Škodová: Ukrajina – karpatské lúky, kavyľové stepi a pieskové duny.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14. 00 hod.

 • 30. 11. 2011 (streda)
  Mgr. V. Demko, PhD. (Norwegian University of Life Sciences, As, Nórsko): Was the DEK1 protein key to the development of differentiated multicellular land plants?
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PriF UK, pavilón B-2, miestnosť 117a, 13.00 hod. Bližšie informácie o fyziologických prednáškach: tu

 • 1. 12. 2011 (štvrtok)
  Kolokvium k dielu Flóra Slovenska VI/3.: Na kolokviu odznejú referáty autorov pripravovaného zväzku Flóry na témy
    1. RNDr. K. Goliašová, CSc.: Pokračovanie a stav rozpracovania ďalšieho zväzku edície Flóra Slovenska.
    2. RNDr. P. Mereďa, PhD.: Revidovaný rodový koncept v čeľadi Caryophy-llaceae ? nové pohľady na fylogenézu čeľade podľa molekulárnych znakov.
    3. Doc. V. Feráková, CSc., RNDr. I. Hodálová, CSc.: Aktuálna problematika slovenských zástupcov rodu Portulaca a Sagina.
    4. RNDr. D. R. Letz, PhD.: Nové poznatky o rode Minuartia na Slovensku.
    5. RNDr. E. Michalková, CSc.: Zaujímavejšie skutočnosti v diverzite rodov Cerastium L., Holosteum L. a Moenchia Ehrh. na Slovensku.
    6. RNDr. P. Mereďa, PhD.: Chorologicky hraničné a málo známe druhy sileniek na Slovensku.
    7. RNDr. P. Mereďa, PhD.: Skupina Silene otites na Slovensku a v Strednej Európe.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13. 00 hod.

 • 14. 12. 2011 (streda)
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest (11. ročník). Dr. E. Michalková a dr. H. Šípošová pozývajú na informačno-spoločenské botanické popoludnie na “Luciu”.: Was the DEK1 protein key to the development of differentiated multicellular land plants?
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14. 00 hod. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorky do začiatku decembra 2011 na adresách

     NITRA

 • 7. 11. 2011 (pondelok)
  Ing. P. Eliáš, PhD., RNDr. D. Dítě. PhD.:
  Rod Gypsophila vo flóre Slovenska: staré známe druhy vo svetle nových poznatkov
  Miesto konania: Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41, začiatok o 13.00 hod.

 • 21. 11. 2011 (pondelok)
  Mgr. J. Košťál, PhD., RNDr. P. Turis, PhD., RNDr. I. Turisová, PhD.:
  Botanické putovanie talianskymi Alpami.
  Miesto konania: Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41, začiatok o 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 21.10. 2011 (piatok)
  Ing. M. Zajac: Ekológia a cenológia Hydrocotyle vulgaris na Kysuciach.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

 • 4.11. 2011 (piatok)
  Ing. P. Salenka: Vstavačovité okolia Vyhieň.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

 • 18. 11. 2011 (piatok)
  RNDr. D. Dítě, PhD.: Grónsko nie je iba ľad.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

 • 20.1. 2012 (piatok)
  Mgr. M. Janišová, PhD., RNDr. I. Turisová, PhD., RNDr. E. Uhliarová, CSc.: Lúky a stepi Ukrajiny.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 29. 11. 2011 (utorok)
  Ing. V. Mikoláš, Dr. W. Starmühler (Graz): Jarná flóra severného Velebitu, Slavniku a slovinskej časti pohoria Cicarija.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Košice, Mánesova 23, o 14.00 hod.

Jar 2011

     BRATISLAVA

 • 9. 3. 2011 (streda)
  RNDr. M. Valachovič, CSc.: Vegetačné pomery oblasti Ázie: Ťanšan.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 16. 3. 2011 (streda)
  Prof. RNDr. M. Chytrý, PhD., RNDr. M. Horsák, PhD.: Jihosibiřská pohoří: okno do historie středoevropské přírody.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 23. 3. 2011 (streda)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13.00 hod. Súčasťou Valného zhromaždenia bude voľba nového vedenia Spoločnosti. Kandidáti sú uvedení tu.

 • 24. 3. 2011 (štvrtok)
  Prof. Philip White, PhD. (SCRI, Invergowrie, Dundee, Scotland, UK): Contribution of Plant Mineral Nutrition to Food Security and Global Health.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť č. 322, o 13.00 hod.

 • 30. 3. 2011 (streda)
  RNDr. J. Jersáková, PhD. (Jihočeská univerzita, České Budějovice): Vliv reprodukčních bariér na pozoruhodnou koexistenci cytotypů Gymnadenia conopsea agg.
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 5. 4. 2011 (utorok)
  Ing. P. Eliáš jun., PhD.: Rastliny na tepnách modernej doby: flóra železničných staníc hlavného mesta Praha. Prednáška bude spojená s voľbou nového výboru Sekcie pre výskum synantropnej flóry a vegetácie na funkčné obdobie 2011-2014
  Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 25. 5. 2011 (streda)
  Prof. Zdeněk Opatrný, DrSc. (Katedra experimentální biologie, PřiF Karlovy university, Praha, ČR): Role cytoskeletu v programované buněční smrti rostlin.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť č. 322, o 13.00 hod.

     NITRA

 • 14. 3. 2011 (pondelok)
  Prof. RNDr. P. Eliáš, CSc.:
  Kritériá IUCN 2001 pre ohrozené druhy - ako ich uplatniť v novej verzii Červeného zoznamu cievnatých rastlín Slovenska.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41, začiatok o 13.00 hod.

 • 28. 3. 2011 (pondelok)
  RNDr. D. Dítě, PhD.: Grónsko nie je iba ľad.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41, začiatok o 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 11. 3. 2011 (piatok)
  Doc. Ing. V. Kunca, PhD.: Zaujímavé a vzácne nálezy húb v roku 2010.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

 • 1. 4. 2011 (piatok)
  Ing. P. Eliáš, PhD. ml., RNDr. Daniel Dítě, PhD.: Flóra a vegetácia poľných depresií na Podunajskej nížine.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 12. 5. 2011 (štvrtok)
  Doc. RNDr. P. Mártonfi, PhD.: Reprodukčné systémy a evolúcia v rode Hypericum.
  Miesto konania: Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

Jeseň 2010

     BRATISLAVA

 • 9. 11. 2010 (utorok)
  Ing. J. Kučera, PhD.: Flóra a vegetácia Kanárskych ostrovov.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • 10. 11. 2010 (streda)
  Prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (Masarykova univerzita, Prírodovedecká fakulta, Ústav experimentálnej biológie, Brno, ČR): Vegetácia Svalbardu - Špitzbergy.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PriF UK, Bratislava, B-2, miestnosť 117a, 13.00 hod.

 • 23. 11. 2010 (utorok)
  RNDr. D. Dítě, PhD.: Grónsko nie je iba ľad.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • 24. 11. 2010 (streda)
  Rofhiva Bridget Mulaudzi (Univerzita KwaZulu Natal, Pietermaritzburg, Juhoafrická republika): Explantátové kultúry liečivých rastlín Južnej Afriky.
  Miesto konania: Katedra fyziológie rastlín PriF UK, Bratislava, B-2, miestnosť 117a. 13.00 hod. Bližšie informácie: slovakova(at)fns.uniba.sk.

 • 2. 12. 2010 (štvrtok)
  Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.: Jesenný algologický a limnologický seminár
  Miesto konania: Malá zasadacia miestnosť BÚ SAV, 3. poschodie, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod. Referáty zasielajte na adresu: frantisek.hindak(at)savba.sk

 • 15. 12. 2010 (streda)
  Dr. E. Michalková a dr. H. Šípošová: Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest 10. Pozývajú Vás na informačno-spoločenské botanické popoludnie na Luciu. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorky do začiatku decembra t. r. na adresy: eleonora.michalkova(at)savba.sk; helena.siposova(at)savba.sk.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14. 00 hod.

     NITRA

 • 22. 11. 2010 (pondelok)
  Mgr. J. Košťál, PhD., RNDr. P. Turis, RNDr. I. Turisová, PhD.: Botanické putovanie jarnou Krétou.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41, začiatok o 13.00 hod.

 • 6. 12. 2010 (pondelok)
  Ing. P. Eliáš, PhD.: Flóra a vegetácia poľných depresií na Podunajskej nížine.
  Miesto konania: Katedra botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41, začiatok o 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 29. 10. 2010 (piatok)
  RNDr. B. Benčaťová, PhD., RNDr. J. Lafférsová: História, súčasnosť a budúcnosť Peľovej informačnej služby na Slovensku.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

 • 12. 11. 2010 (piatok)
  RNDr. I. Šibíková, RNDr. J. Šibík, PhD.: Skalnaté hory a Veľké pláne – o potulkách Spojenými štátmi a Kanadou.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

 • 3. 12. 2010 (piatok)
  Ing. S. Glejdura: Zaujímavé nálezy čiaškotvarých húb z územia Slovenska.
  Miesto konania: Hlavná budova Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok o 10.00 hod.

     BANSKÁ BYSTRICA

 • 10. 11. 2010 (streda)
  RNDr. P. Turis, RNDr. I. Turisová, PhD., Mgr. J. Košťál, PhD.: Jarná Kréta očami botanikov.
  Miesto konania: Katedra životného prostredia FPV UMB v B. Bystrici, miestnosť S 001 (pri ihriskách UMB, budova pod internátmi pod cestou na Podlavice – autobusmi č. 34, 35, al. trolejbusom č. 1, 3 a 5, zastávka Tajovského, SOU). Začiatok o 16.15 hod.

 • 8. 12. 2010 (streda)
  Ing. D. Hladká, PhD.: Botanické zaujímavosti floristického kurzu v Domažliciach.
  Miesto konania: Katedra životného prostredia FPV UMB v B. Bystrici, miestnosť S 001 (pri ihriskách UMB, budova pod internátmi pod cestou na Podlavice – autobusmi č. 34, 35, al. trolejbusom č. 1, 3 a 5, zastávka Tajovského, SOU). Začiatok o 16.15 hod.

     KOŠICE

 • 12. 10. 2010 (utorok)
  Dr. H. Budnikov, PhD., Doc. Dr. A. Myhaľ, PhD., Dr. J. Kiš, PhD. (Biologická fakulta Užhorodskej národnej univerzity): Ohrozená flóra a biotopy Zakarpatska.
  Miesto konania: Seminárna miestnosti ÚBEV PF, č. dv. 230, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 9. 11. 2010 (utorok)
  RNDr. V. Kolarčik (Katedra botaniky ÚBEV PF UPJŠ): Evolučná história polymorfného druhu Onosma echioides (L.) L.
  Miesto konania: Seminárna miestnosti ÚBEV PF, č. dv. 230, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

Jar 2010

     BRATISLAVA

 • 4. 3. 2919 (streda)
  Prof. J. Van Staden, Hon. Causa DSc (West Hungary) (FRSSAf Director, Research Centre for Plant Growth & Development, JAR; Editor-in-Chief, South African Journal of Botany; Editor-in-Chief, Plant Growth Regulation; Associate Editor, Journal of Ethnopharmacology): Smoke-stimulated seed germination: An overview.
  Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť č. 322, o 13.00 hod.

 • 18. 3. 2010 (štvrtok)
  Jarný algologický seminár SBS a SLS
  Referáty nahláste na adresy elena.stefkova(at)savba.sk alebo frantisek.hindak(at)savba.sk
  Nová budova BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, seminárna miestnosť na 3. podlaží. Začiatok o 14.00 hod.

 • 24. 3. 2010 (streda)
  Mgr. I. Šibíková, RNDr. J. Šibík, PhD.:
  Skalnaté hory a Veľké pláne – o potulkách Spojenými štátmi a Kanadou
  BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 20. 4. 2010 (utorok)
  RNDr. J. Šibík, PhD., Mgr. I. Šibíková:
  Vegetačná databáza – možnosti a využitie
  BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 14.00 hod.

 • 21. 4. 2010 (streda)
  Valné zhromaždenie SBS
  Nová budova BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13.00 hod.

     NITRA

 • 15. 3. 2010 (pondelok)
  Ing. Pavol Eliáš, PhD.:
  Rastliny na tepnách modernej doby: flóra železničných staníc hl. mesta Praha.

 • 26. 4. 2010 (pondelok)
  Ing. Richard Hrivnák, PhD., RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.:
  Kam sa uberá výskum makrofytov na Slovensku - pohľad pár rokov späť a trochu dopredu.

 • 3. 5. 2010 (pondelok)
  Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep
  Zraz na autobusovej zastávke MHD - konečná autobusu č. 9: Zobor - Liečebný ústav o 13.00 hod. Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, miestnosť č. 41 na 4. posch., začiatok vždy o 13.00 hod.
     ZVOLEN

 • 19. 3. 2010 (piatok)
  Doc. Ing. V. Kunca, PhD.:
  Vzácne huby Zvolenskej kotliny a ich ekológia.

 • 26. 3. 2010 (piatok)
  Doc. Ing. Z. Ambros, CSc.:
  Geobiocenologická typizace lesů flyšového pásma Slovenska.

 • 16. 4. 2010 (piatok)
  Ing. K. Ujházy, PhD. a kol.:
  Vplyv zmeny dominantnej dreviny na druhové zloženie bylinnej synúzie jedľových bučín.

 • Všetky prednášky: v učebni Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24; začiatok vždy o 10.00 hod.
     BANSKÁ BYSTRICA

 • 3. 3. 2010 (streda)
  RNDr. P. Turis, PhD.:
  Čo (ne)vieme o cyklámene fatranskom.

 • 17. 3. 2010 (streda)
  Ing. D. Hladká, PhD.:
  Flóra a vegetácia na lomoch ako príkladoch spustnutých pôd.

 • Obidve prednášky sa uskutočnia na Katedre environmentálneho manažérstva FPV UMB v Banskej Bystrici, miestnosť S 001 (pri ihriskách UMB, budova pod internátmi pod cestou na Podlavice – autobusmi č. 34, 35, alebo trolejbusom č. 1, 3 a 5, zastávka Tajovského, SOU) – vždy o 16.00 hod.
     KOŠICE

 • 2. 3. 2010 (utorok)
  Ing. Vlastimil Mikoláš (Košice), Dr. Walter Starmuehler (Graz):
  Velebit a Slavnik: Pohľad na rastlinný svet v septembri.
  Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 11. 3. 2010 (štvrtok)
  Mgr. Vladislav Kolarčik (BÚ SAV):
  Onosma tornensis – príbeh jedného endemitu (1906 – 2010)
  Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 15. 4. 2010 (štvrtok)
  Mgr. Róbert Šuvada (Správa NP Slovenský kras):
  Je možné rozlišovať púpavy sekcie Erythrosperma v panónskej oblasti?
  Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

Jeseň 2009

     BRATISLAVA

Fyziologická sekcia SBS organizuje v októbri až decembri nasledujúce prednášky:
Október: doc. RNDr. Jana Albrechtová, CSc., Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziologie rostlin.
November: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., MZLU v Brne, Agronomická fakulta, Ustav biologie rostlin.
December: doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín.
Termín, miesto konania a témy prednášok budú upresnené individuálne členom Fyziologickej sekcie. Bližšie informácie: slovakova(at)fns.uniba.sk
 • 26. 11. 2009
  Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie
  Exkurzia do Dobrovodského krasu (Malé Karpaty). Zraz: v Dobrej Vode pri kostole o 10.30 hod. Vedie: Anna Guttová (anna.guttova(at)savba.sk).

 • 3. 12. 2009
  Jesenný algologický a limnologický seminár
  Referáty zasielajte na adresu: elena.stefkova(at)savba.sk.
  Zasadacia miestnosť Ústavu zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • 9. 12. 2009
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest 9
  Dr. E. Michalková a dr. H. Šípošová pozývajú na informačno-spoločenské botanické popoludnie na Luciu. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorky do začiatku decembra t. r. na adresy: eleonora.michalkova(at)savba.sk; helena.siposova(at)savba.sk
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14. 00 hod.

     NITRA

 • 19. 10. 2009
  Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep. Zraz na zastávke MHD - konečná autobusu č. 9 Zobor - Liečebný ústav o 13.00 hod. Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • 9. 11. 2009
  Ing. P. Eliáš, PhD., RNDr. D. Dítě, PhD., Mgr. R. Šuvada: Flóra a vegetácia slaných jazier v Panónskej oblasti.

 • 7. 12. 2009
  Doc. Ing. A. Fehér, PhD.: Halofyty vybraných pobrežných oblastí Európy.

Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41, začiatok vždy o 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 6. 11. 2009
  Ing. R. Bies, CSc., Ing. P. Potocký: Výskyt machu Buxbaumia viridis v územnej pôsobnosti správy CHKO Poľana.

 • 20. 11. 2009
  Ing. F. Máliš: Vplyvu smreka na bylinnú synúziu vo Veporských vrchoch.

 • 4. 12. 2009
  Mgr. J. Šibík, PhD.: Vegatačná databáza - možnosti a využitie.

 • 22. 1. 2010
  Ing. E. Mazániková: Biodiverzita a dynamika vybraných lesných spoločenstiev Štiavnických vrchov.

Všetky prednášky sa uskutočnia v hlavnej budove Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, v učebni Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok vždy v piatok o 10.00 hod.

     BANSKÁ BYSTRICA

 • 20. 10. 2009
  RNDr. I. Turisová, Doc. RNDr. T. Hlásny, PhD.: Súčasné poznatky o postavení Zvolenskej kotliny vo fytogeografickom členení. Katedra environmentálneho manažérstva FPV UMB v B. Bystrici, miestnosť S 001 (pri ihriskách UMB, budova pod internátmi pod cestou na Podlavice – autobusmi č. 34, 35, al. trolejbusom č. 1, 3 a 5, zastávka Tajovského, SOU). Začiatok o 15.30 hod.

     KOŠICE

 • 1. 10. 2009
  RNDr. L. Mártonfiová, PhD. (BZ UPJŠ): Génový tok a jeho dôsledky pre mikroevolúciu v rode Taraxacum (Asteraceae). Seminárna miestnosť ÚBEV PF, č. dv. 230, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 22. 10. 2009
  Dr. Edita Bagdonaite (Botanický ústav, Vilnius, Litva): Comparison of chemical diversity in Hypericum perforatum and H. maculatum (with some information on Institute of Botany, Vilnius). Seminárna miestnosť ÚBEV PF, č. dv. 230, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

Jar 2009

     BRATISLAVA

 • 12. 2. 2009
  Marco Betti, PhD. (University of Sevilla, Spain): Drought-stress response in the model legume Lotus japonicus
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 11.00 hod.

 • 16. 3. 2009
  prof. Tibault Sterckeman (Laboratoire Sols et Environnement, INRA, Nancy, France): Príjem Cd rastlinami
  Katedra fyziológie rastlín, PriF UK, Bratislava – Mlynská dolina, 10.00 hod.

 • Doc. RNDr. Jana Albrechtová, PhD. (Universita Karlova v Praze): Použití kvantitatívnich metod pro studium anatomických parametrů jehlic v eko-fyziologickém výzkumu
  Dátum, čas a prednášková miestnosť budú záujemcom upresnené dodatočne

 • 2. 4. 2009
  Jarný algologický seminár SBS a SLS
  Referáty nahláste na adresu: elena.stefkova(at)savba.sk. Zasadacia miestnosť novej budovy VÚVH, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava. Začiatok o 13.30 hod.

 • 22. 4. 2009
  Ing. J. Kučera, PhD.: Semenné banky – nádej pre záchranu biodiverzity
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 23. 4. 2009
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Exkurzia do Kováčovských kopcov – po stopách Jindřicha Suzu. Zraz: 9.30 hod., v Kamenici nad Hronom, pri kostole. Vedúci exkurzie: Mgr. A. Guttová, PhD.

 • 28. 4. 2009
  Valné zhromaždenie SBS
  Zasadacia miestnosť pri jedálni, areál SAV na Dúbravskej ceste, Bratislava, 13.00 hod.

     NITRA

 • 9. 3. 2009
  Viktor Kerényi-Nagy, Veronika Anna Nagy: Some interesting floristic data from West-Turkey – Floristické zaujímavosti zo západnej časti Turecka.

 • 30. 3. 2009
  RNDr. M. Valachovič, CSc.: Tranzekt Džungaria – Bogda Shan – Tarimská panva (Čína): potenciálny priestor pre štúdium zonácie a diverzity vegetácie.

 • 25. 4. 2009 (sobota)
  Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep - vedie: Ing. P. Eliáš, PhD.
  Zraz účastníkov je na autobusovej zastávke MHD - konečná autobusu č. 9: Zobor – Liečebný ústav o 9.00 hod.

Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, miestnosť č. 41 na 4. posch., začiatok vždy o 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 6. 3. 2009
  Ing. M. Manica, CSc.: Xerotermofyty poriečia Slatiny v úseku Zvolenská Slatina a Môťovská priehrada.

 • 20. 3. 2009
  Ing. Ľ. Vaško: Rozšírenie a fytocenologicko-ekologická charakteristika výskytu tisa na Slovensku.

 • 3. 4. 2009
  Doc. RNDr. L. Hrouda, CSc.: Fylogenetický systém cévnatých rostlin: molekulární vz. „morfologický“ – změnil se moc nebo málo?

 • 17. 4. 2009
  Ing. S. Glejdura: Podzemné huby Slovenska.

 • 24. 4. 2009
  Ing. R. Hrivnák, PhD., RNDr. H. Oťaheľová, CSc., RNDr. M. Valachovič, CSc.: Makrofyty v tečúcich vodách: príklad z veľkej rieky a malých potokov.

Všetky prednášky sa uskutočnia v učebni Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B v hlavnej budove Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24; začiatok je vždy v piatok o 10.00 hod.

     KOŠICE

 • 15. 4. 2009
  Ing. E. Semanová (Krajský pamiatkový úrad, Prešov): Historická zeleň a jej ochrana
  Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 29. 4. 2009
  RNDr. E. Sitášová, PhD. (Východoslovenské múzeum, Košice): Prírodovedné zaujímavosti Korziky a Sardinie.
  Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 25. 4. 2009
  Exkurzia na Turniansky hradný vrch – vedie doc. RNDr. P. Mártonfi, PhD. (pavol.martonfi(at)upjs.sk). Zraz o 8.45 hod. na žel. stanici v Turni nad Bodvou.

Jeseň 2008

     BRATISLAVA

Fyziologická sekcia SBS organizuje v októbri a začiatkom novembra niekoľko prednášok. Termín, miesto konania a témy prednášok budú upresnené individuálne členom Fyziologickej sekcie. Bližšie informácie: slovakova(at)fns.uniba.sk

 • 22. 10. 2008
  Mgr. M. Janišová, PhD., Mgr. I. Škodová, Mgr. K. Hegedüšová, Mgr. D. Dúbravková, RNDr. E. Uhliarová, CSc., Ing. K. Ujházy, PhD.: Expertný systém na identifikáciu travinnobylinnej vegetácie (prezentácia novej knižnej publikácie)
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 29. 10. 2008
  Vindemia lichenologica – Ukončenie lichenologického roka
  Exkurzia: Lišajníky maloplošných chránených území Bratislavy.

  Zraz: Jakubovo námestie, o 9.00 hod. Kontaktné osoby: Anna Lackovičová a Anna Guttová

 • 4. 12. 2008
  Jesenný algologický a limnologický seminár
  Referáty zasielajte na adresu: frantisek.hindak(at)savba.sk
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 10. 12. 2008
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest 8.
  Dr. E. Michalková a dr. H. Šípošová pozývajú na informačno-spoločenské botanické popoludnie na Luciu. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorky do začiatku decembra t. r. na adresy: eleonora.michalkova(at)savba.sk a helena.siposova(at)savba.sk
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13. 00 hod.
  Fotografie z prednášky si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria

     NITRA

 • 20. 10. 2008
  Ing. Pavol Eliáš, PhD., RNDr. Daniel Dítě, PhD., Mgr. Róbert Šuvada: Floristické zaujímavosti Srbska od Vojvodiny po Železné vráta

 • 3. 11. 2008
  RNDr. Daniel Dítě, PhD.: Vzácne druhy čeľ. Cyperaceae na Slovensku: ekológia, rozšírenie, ochrana

 • 24. 11. 2008
  Ing. Alexander Fehér, PhD.: Meniaca sa biodiverzita v poľnohospodárskej krajine juhozápadného Slovenska

 • Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41, začiatok vždy o 13.00 hod.
     ZVOLEN

 • 14. 10. 2008
  Ing. M. Manica, CSc.: Je smrek pôvodnou drevinou v Kremnických vrchoch?

 • 28. 10. 2008
  Ing. D. Hladká, PhD.: Zaujímavosti z floristického kurzu ČBS v okolí Vsetína

 • 11. 11. 2008
  Mgr. M. Janišová, PhD., Mgr. I. Škodová, PhD., Mgr. K. Hegedüšová, PhD., RNDr. D. Dúbravková, Ing. K. Ujházy, PhD., RNDr. E. Uhliarová, CSc.: Expertný systém na identifikáciu travinnobylinnej vegetácie

 • 13. 1. 2008
  Doc. Ing. T. Benčať, CSc., RNDr. B. Benčaťová, PhD.: Niekoľko poznámok a fotografií z prírody Korziky

 • Všetky prednášky sa uskutočnia v hlavnej budove Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, v učebni Katedry fytológie (B 329) na 3. poschodí bloku B; začiatok vždy v utorok o 13.00 hod.
     KOŠICE

 • 29. 10. 2008
  RNDr. Jozef Kováčik, PhD. (ÚBEV PF UPJŠ): Úloha radikálov v signalizácii fenolového metabolizmu za deficitu dusíka.
  Seminárna miestnosť ÚBEV PF, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

Jar 2008

     BRATISLAVA

 • 13. 3. 2008
  Jarný algologický seminár
  SBS a SLS. Referáty nahláste na adresu: elena.stefkova(at)savba.sk
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod.

 • 3. 4. 2008
  RNDr. J. Kliment, CSc. a kol.: Slovenské botanické názvoslovie: ako ďalej?
  Diskusné fórum o návrhu zásad, pravidiel a odporúčaní pre tvorbu národného botanického názvoslovia. Diskusia k problematickým slovenským názvom cievnatých rastlín.
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 3. 4. 2008
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Exkurzia do Malých Karpát zameraná na poznávanie epifytickej lichenoflóry.
  Trasa: Piesky – Biely Kríž – Veľká Baňa – Čierny vrch – Krasňany.
  Zraz: 9.00 hod., Rača, pred reštauráciou Tri zajace.
  Vedúci exkurzie: Mgr. A. Guttová, PhD.

 • 16. 4. 2008
  Mgr. I. Šibíková, Mgr. J. Šibík, PhD.:
  Západné Kapsko alebo o botanizovaní v Južnej Afrike.
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 24. 4. 2008
  Valné zhromaždenie SBS spojené s voľbou HV SBS na ďalšie funkčné obdobie.
  Zasadacia miestnosť pri jedálni, areál SAV na Dúbravskej ceste, Bratislava, 13.00 hod.

     NITRA

 • 17. 3. 2008
  Mgr. J. Košťál, PhD.: Vegetácia kameňolomov v okolí Nitry.

 • 7. 4. 2008
  Dr. Lázsló Udvardy, PhD.: Floristické zaujímavosti Gruzínska.

 • 14. 4. 2008
  Dr. L. Udvardy, PhD.: Rod Spiraea v Maďarsku.

 • 21. 4. 2008
  Ing. A. Fehér, PhD.: Costa, sierra, selva - flóra vybraných biómov Južnej Ameriky.

 • 26. 4. 2008
  Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep
  Vedie: Ing. P. Eliáš, PhD. Zraz účastníkov je na autobusovej zastávke MHD - konečná autobusu č. 9: Zobor – Liečebný ústav o 11.00 hod.

 • Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón AZ, miestnosť č. 41 na 4. posch., začiatok vždy o 13.00 hod.

     BANSKÁ BYSTRICA

 • 13. 3. 2008
  Doc. RNDr. P. Andráš, PhD., RNDr. I. Turisová, Mgr. J. Matušková: Vlyv banských háld na rastliny a rastlinné pletivá na príklade lokality Ľubietová-Podlipa.
  Miesto konania: FPV UMB, Tajovského 50 (pri ihriskách UMB), Banská Bystrica, poslucháreň S 002, 13.00 hod.

     ZVOLEN

 • 14. 3. 2008
  Ing. J. Vlčko, CSc., Ing. M. Ujházyová, PhD., Ing. I. Čaňová, PhD., Ing. K. Ujházy, PhD., Ing. R. Hrivnák, PhD.: Doterajšie výsledky výskumu populácie Orchis spitzelii v Malej Fatre.

 • 28. 3. 2008
  Ing. M. Manica, CSc.: Je smrek pôvodnou drevinou v Kremnických vrchoch?

 • 18. 4. 2008
  Ing. J. Modranský: Introdukované dreviny v parkových objektoch juhovýchodného Slovenska.

 • 25. 4. 2008
  Mgr. I. Šibíková, Mgr. J. Šibík, PhD.: Západné Kapsko alebo o botanizovaní v Južnej Afrike.

 • Všetky prednášky sa uskutočnia v zasadačke dekanátu Lesníckej fakulty v hlavnej budove Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, začiatok o 10.00 hod. Každá zmena bude vopred oznámená.

     KOŠICE

 • 12. 3. 2008
  RNDr. P. Paľove-Balang, PhD. (ÚBEV PF UPJŠ): Odolnosť ľadenca (Lotus sp.) na kyslé pôdy v prostredí kultivovaných pastvín Latinskej Ameriky.
  Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 16. 4. 2008
  Mgr. R. Šuvada (Správa NP Slovenský kras): Vzácne a ohrozené taxóny flóry Slovenského krasu.
  Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 26. 4. 2008
  Exkurzia na Turniansky hradný vrch
  Vedie doc. RNDr. P. Mártonfi, PhD. (pavol.martonfi(at)upjs.sk). Zraz o 8.50 hod. na žel. stanici v Turni nad Bodvou.

Jeseň 2007

     BRATISLAVA

Fyziologická sekcia SBS organizuje v októbri a začiatkom novembra dve prednášky zahraničných hostí. Termín, miesto konania prednášky a téma prednášky budú upresnené individuálne členom Fyziologickej sekcie. Bližšie informácie: slovakova(at)fns.uniba.sk.
 • 6. 11. 2007
  Lichenologické vinobranie – Vindemia lichenologica
  Exkurzia do Malých Karpát, zameraná na štúdium epifytických lišajníkov a štandar-dizované zápisy epifytickej lichenoflóry.
  Trasa: Bratislava-Rača – Horvátov kríž – Biely kríž – Dolný Červený Kríž – Rača.
  Miesto stretnutia: Rača – mestský park oproti reštaurácii Peklo, o 9.00 hod. Vedúci exkurzie: Mgr. A. Guttová, PhD.

 • 27. 11. 2007
  Mgr. D. Michálková: Numerický prístup ku klasifikácii xerotermnej vegetácie Slovenského a Aggteleckého krasu.
  Mgr. J. Sadloňová: Lesné spoločenstvá zväzu Carpinion betuli na Slovensku – história výskumu, súčasný stav poznania a numerické prístupy.
  Obe prednášky: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 28. 11. 2007
  RNDr. D. Bernátová, CSc., Ing. J. Topercer, CSc., RNDr. J. Kliment, CSc., Mgr. P. Kučera: Turiec a prítoky – stanovištia, flóra, vegetácia.
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod..

 • 5. 12. 2007
  RNDr. M. Valachovič, CSc.: Tranzekt Džungarie – Bogda Shan – Tarimská panva (Čína): potenciálny priestor pre štúdium zonácie a diverzity vegetácie.
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 12. 12. 2007
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest 7.
  Dr. H. Šípošová a Dr. E. Michalková pozývajú na informačno-spoločenské botanické popoludnie na Luciu. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorky do začiatku decembra t. r. na adresy: helena.siposova(at)savba.sk; eleonora.michalkova(at)savba.sk.
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod.

     NITRA
 • 1. 10. 2007
  Dendrologická exkurzia na Zoborskú lesostep - vedie: Ing. P. Eliáš, PhD..
  Zraz na autobusovej zastávke MHD – konečná autobusu č. 9 Zobor – Liečebný ústav o 13.00 hod.

 • 19. 11. 2007
  Ing. P. Eliáš jun., PhD.: Rod Althaea (Malvaceae) na Slovensku.

 • 26. 11. 2007
  Ing. A. Fehér, PhD.: Potulky za rastlinstvom ázijských stepí (Pontokaspická oblasť a Mongolsko).

 • 3. 12. 2007
  Mgr. R. Šuvada: Floristické zaujímavosti Slovenského krasu.

 • Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, miestnosť č. 41 na 4. posch., začiatok vždy o 13.00 hod.

     ZVOLEN
 • 24. 10. 2007
  D. Gavalierová: Stav populácií Spirantes spiralis na východnom Slovensku.
  P. Jánsky: Vstavačovité (Orchidaceae) severnej časti Bielych Karpát.

 • 14. 11. 2007
  Ing. P. Glončák: Horská a subalpínska vegetácia Zakarpatskej Rusi v okolí Pop Ivana Maramurešského.

 • 5. 12. 2007
  Mgr. D. Galvánek: Manažment a obnova horských lúk – experimenty na zázrivských lúkach.

 • 19.12. 2007
  RNDr. M. Valachovič, CSc.: Tranzekt Džungarie – Bogda Shan – Tarimská panva (Čína): potenciálny priestor pre štúdium zonácie a diverzity vegetácie.

 • Všetky prednášky sa uskutočnia v zasadačke dekanátu Lesníckej fakulty v hlavnej budove Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24 na prízemí bloku C; začiatok vždy o 13.00 hod. Každá zmena bude vopred oznámená.

     KOŠICE
 • 7. 11. 2007
  RNDr. J. Kováčik: Vplyv deficitu dusíka na fenolový metabolizmus a oxidačný stres.

 • 22. 11. 2007
  Mgr. V. Kolarčik: Putovanie za Onosmou južnou Európou (foto).


 • Obe prednášky sa uskutočnia v seminárnej miestnosti ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23 (budova Botanickej záhrady, 1. posch, č. dv. 230) o 14.00 hod.

Jar 2007

     BRATISLAVA
 • 14. 3. 2007
  Doc. RNDr. V. Grulich, CSc.: Kapverdy: Makaronesie nebo Sahel?
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 14. 3. 2007
  Otvorenie lichenologického roka - Apertio anni lichenologici
  Exkurzia do Malých Karpát: zaznamenávanie epifytických lišajníkov v okolí Bratislavy. Trasa: Železná studienka - Kamzík - Koziarka. Odchod: 7.41 autobusom MHD č. 41 zo zastávky Vojenská nemocnica. Vedúci exkurzie: Mgr. A. Guttová, PhD.

 • 22. 3. 2007
  Jarný algologický seminár SBS a SLS, venovaný životnému jubileu Prof. F. Hindáka
  Pozvánku si môžete stiahnuť tu: Pozvánka.
  Referáty nahláste na adresu: elena.stefkova(at)savba.sk
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod.

 • 11. 4. 2007
  RNDr. Milan Baláž, PhD. (Masarykova univerzita, Brno): Mykorhizní symbiozy
  Katedra fyziológie rastlín PriFUK Bratislava, B2-2, miestnosť č.117a., 14.00 hod.

 • 25. 4. 2007
  Mgr. M. Janišová, PhD., Mgr. I. Škodová, Mgr. D. Michálková, Mgr. K. Hegedüšová: Diverzita lúk na Slovensku
  Predbežné výsledky analýzy rozšírenej databázy travinnobylinnej vegetácie. Prednáška so širšou diskusiou o obsahu jednotlivých syntaxónov.
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 26. 4. 2007
  Valné zhromaždenie SBS
  Zasadacia miestnosť pri jedálni, areál SAV na Dúbravskej ceste, Bratislava, 13.00 hod.

     NITRA
 • 12. 3. 2007
  RNDr. A. Kormuťák, DrSc.: Hybridné roje borovíc na oravských rašeliniskách

 • 19. 3. 2007
  Mgr. J. Košťál, PhD.: Botanické putovanie po Sardínii

 • 16. 4. 2007
  Mgr. M. Hajnalová, PhD.: Jordánsko: archeobotanika, etnobotanika a súčasná flóra

 • 14. 5. 2007
  Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep
  Vedie Ing. P. Eliáš, PhD. Zraz účastníkov je na autobusovej zastávke MHD, konečná autobusu č. 9: Zobor - Liečebný ústav o 13.00 hod.

 • Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón AZ, miestnosť č. 41 na 4. posch., začiatok vždy o 13.00 hod.

     ZVOLEN
 • 14. 3. 2007
  Ing. R. Hrivnák, PhD., RNDr. H. Oťaheľová, CSc., RNDr. M. Valachovič, CSc.: Vegetácia vôd a močiarov - súčasný stav poznania a výskumu na Slovensku

 • 28. 3. 2007
  RNDr. D. Bernátová, CSc., Dr. J. Topercer, RNDr. J. Kliment, CSc.: Niva Turca a jeho prítokov - flóra, vegetácia, biotopy

 • 11. 4. 2007
  RNDr. J. Šibík: Vysokohorská vegetácia Západných Karpát

 • Všetky prednášky sa uskutočnia v zasadačke dekanátu Lesníckej fakulty v hlavnej budove Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, začiatok o 13.00 hod. Každá zmena bude vopred oznámená.

     KOŠICE
 • 2. 5. 2007
  Mgr. Róbert Šuvada (Správa NP Slovenský kras): Monitoring druhov európskeho a národného významu v Národnom parku Slovenský kras
  Seminárna miestnosť ÚBEV, v budove BZ UPJŠ, Mánesova 23, o 14.00 hod.

 • 12. 5. 2007
  Exkurzia na Turniansky hradný vrch Vedie doc. RNDr. P. Mártonfi, PhD. Zraz o 8.50 hod. na žel. stanici v Turni nad Bodvou.

Jeseň 2006

     BRATISLAVA
 • 25. 10. 2006
  Prof. Bernhard Grimm (Humboldt Univ. Berlin, Nemecko):
  Retrograde signalling and metabolic feedback control in tetrapyrolle biosynthesis
  Katedra fyziológie rastlín PriF UK Bratislava, B2-2, miestnosť č. 117a., 14.30 hod.

 • 7. 11. 2006
  Vindemia lichenologica - Lichenologické vinobranie
  Exkurzia do Rusoveckého parku. Zraz: o 8.00 hod. pod Novým mostom, na zastávke autobusu MHD č. 91. Vedúci exkurzie: RNDr. Ivan Pišút, DrSc.

 • 8. 11. 2006
  Doc. L. Hrouda, CSc.:
  Fylogenetická versus morfologická klasifikace krytosemenných rostlin

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 15. 11. 2006
  RNDr. J. Šibík, RNDr. J. Kliment, CSc., RNDr. M. Valachovič, CSc., RNDr. I. Jarolímek, CSc.:
  Vysokohorská vegetácia Západných Karpát ako súčasť 4. zväzku Rastlinných spoločenstiev Slovenska.

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.

 • 22. 11. 2006
  Dr. Marie-Theres Hauser (Institute of Applied Genetics and Cell Biology BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna):
  Revealing the molecular basis of heavy metal accumulation in Salix caprea
  Katedra fyziológie rastlín PriF UK Bratislava, B2-2, miestnosť č. 117A, 14.00 hod.

 • 7. 12. 2006
  Jesenný algologický seminár SBS a SLS:
  Riasy ako bioindikátory a hodnotenie ekologického stavu vôd pomocou rias (stojaté vody a nížinné toky) v intenciách WFD.

  Zasadacia miestnosť Ústavu zoológie SAV, Patrónka, 13.00 hod. Príspevky zasielajte na adresu: Jarmila_Makovinska(at)vuvh.sk

 • 13.12.2006
  Dr. I. Hrabovec a kol.:
  Spomienkové popoludnie venované významným výročiam botanikov a botanického života na Slovensku

  Spomienkový seminár sa organizuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre dejiny vied a techniky a s Botanickým ústavom SAV Bratislava. Príspevky možno nahlásiť Dr. H. Šípošovej alebo Dr. E. Michalkovej na e-mailových adresách: helena.siposova(at)savba.sk; eleonora.michalkova(at)savba.sk
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod.

hore ^
     NITRA
 • 6. 11. 2006
  Ing. P. Eliáš, PhD.:
  Botanické zaujímavosti stredného a severozápadného Maďarska

 • 20. 11. 2006
  RNDr. A. Kormuťák, DrSc:
  Hybridné roje borovíc na oravských rašeliniskách

 • 4. 12. 2006
  RNDr. D. Dítě:
  Floristické zaujímavosti Vysokých Tatier

 • Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, miestnosť č. 41 na 4. poschodí. Začiatok vždy o 13.00 hod.
hore ^
     ZVOLEN
 • 11. 10. 2006
  Ing. Drahomíra Hladká, PhD.:
  Botanická záhrada v Utrechte (Holandsko)

 • 8. 11. 2006
  Ing. Branko Slobodník, PhD.:
  Nové poznatky z reprodukčnej biológie jaseňa mannového (Fraxinus ornus L.)

 • 6. 12. 2006
  Ing. Peter Glončák:
  Náhľad do subalpínskej vegetácie z okolia Davosu vo švajčiarskych Alpách

 • Prednášky sa uskutočnia buď v zasadačke dekanátu Lesníckej fakulty TU (prízemie bloku "C") alebo v cvičebni Katedry fytológie TU (miest. č. 369, 3. poschodie bloku "B"). Miesto konania prednášky sa upresní v poznámke. Začiatok vždy o 13.00 hod.
hore ^
     KOŠICE
 • 4. 10. 2006
  Dr. Filippo Maggi (Italy):
  Town, University, Botany

 • 16. 10. 2006
  RNDr. Anna Leskovjanská:
  Tridsať rokov od požiaru v Kyseli

 • Obe prednášky sa uskutočnia v seminárnej miestnosti ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23 (budova Botanickej záhrady, 1. posch, č. dv. 230) o 14.00 hod.
hore ^

Jar 2006

     BRATISLAVA
 • 6. 3. 2006 - Pozvánka na prednášku
  Eugénia Holotová-Barnett:
  Zachovanie diverzity rastlín sveta zberom semien

  1. predstavenie projektu Millenium Seedbank Enhancement Project
  2. techniky zberu materiálu - skúsenosti z terénneho výskumu v Keni
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, pavilón C, o 13.00 hod

 • 8. 3. 2006
  Mgr. J. Šibík, RNDr. A. Petrík, RNDr. M. Valachovič, CSc., RNDr. Z. Dúbravcová, CSc.:
  Vysokohorská vegetácia triedy Carici-Kobresietea v slovenskej časti Západných Karpát

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod

 • 22. 3. 2006
  Prof. RNDr. P. Eliáš, CSc.:
  (Nové) kritériá ohrozenosti IUCN a botanický výskum

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod

 • 30. 3. 2006
  Jarný algologický seminár SBS a SLS:
  Riasy ako bioindikátory a hodnotenie ekologického stavu vôd pomocou rias (stojaté vody a nížinné toky) v intenciách WFD

  Miesto konania: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie L. Svobodu 5 (nová budova), Bratislava, o 13.30 hod. Príspevky zasielajte na adresu: Jarmila_Makovinska(at)vuvh.sk

 • 5. 4. 2006
  Doc. Ing. J. Šantrůček, CSc.
  - Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, Katedra fyziológie a anatómie rastlín
  Difúzna limitácia fotosyntézy listu (gradient CO2 naprieč listom)
  Katedra fyziológie rastlín PriF UK Bratislava, B2 -2 , miestnosť č.117a., 15.00 hod

 • 7. 4. 2006
  Apertio anni lichenologici - Otvorenie lichenologického roka
  Exkurzia do Malých Karpát: chodník Ľudovíta Štúra; zameranie: epifyty dubín.

  Odchod: AS Mlynské nivy, autobusom o 8.00 hod. do Modry. Vedúci exkurzie: Mgr. A. Guttová, PhD.

 • 19. 4. 2006
  Doc. RNDr. K. Marhold, CSc:
  Nomenklatorická sekcia Medzinárodného botanického kongresu vo Viedni a nový Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod

 • 27. 4. 2006
  Valné zhromaždenie SBS

  Zasadacia miestnosť pri jedálni, areál SAV na Dúbravskej ceste, Bratislava, 13.00 hod
  Informácie z VZ SBS si môžete stiahnuť v PDF formáte.

hore ^
     NITRA
 • 27. 3. 2006
  Doc. Ing. G. Juhásová, CSc.:
  Aktuálne problémy ochrany introdukovaných drevín na Slovensku

 • 3. 4. 2006
  Mgr. J. Košťál:
  Botanické putovanie národnými parkami Čiernej Hory

 • 15. 5. 2006
  Dendrologická exkurzia na Zoborskú lesostep

  vedie: Doc. T. Baranec, Ing. P. Eliáš
  Zraz účastníkov je na autobusovej zastávke MHD, konečná autobusu č. 9: Zobor - Liečebný ústav, o 12.00 hod

 • 19. 5. 2006
  Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep
  vedie: Ing. P. Eliáš

  Zraz účastníkov je na autobusovej zastávke MHD, konečná autobusu č. 9: Zobor - Liečebný ústav o 9.00 hod

 • Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón AZ, miestnosť č. 41 na 4. posch., začiatok vždy o 13.00 hod.
hore ^
     ZVOLEN
 • 1. 3. 2006
  P. Droba:
  Famas del sud tieras: 165 noches en pais de roca, aqua i vida

  (Príbehy z južných zemí: 165 nocí v krajine skál, vody a života) - Príroda Pyrenejí z pohľadu rangera

 • 29. 3. 2006
  Ing. D. Hladká:
  Analýza prieduchového aparátu listov vybraných druhov rastlín

 • 10. 4. 2006
  Ing. M. Horváth:
  Český systém lesníckej typológie

 • 20. 4. 2006
  Ing. K. Ujházy, PhD., RNDr. E. Uhliarová, CSc., RNDr. J. Kochjarová, CSc.:
  Lúky Muránskej planiny

 • Všetky prednášky sa uskutočnia v zasadačke dekanátu Lesníckej fakulty v hlavnej budove Technickej univerzity, T. G. Masaryka 24, začiatok o 13.00 hod. Každá zmena bude vopred oznámená.
hore ^
     KOŠICE
 • 25. 4. 2006
  RNDr. Eva Sitášová, PhD.:
  Bodvianska pahorkatina - prírodovedný skvost pohraničia

  Zasadacia miestnosť Botanickej záhrady UPJŠ, Mánesova 23, Košice, 14.00 hod

 • 13. 5. 2006
  Exkurzia na Turniansky hradný vrch

  Vedie doc. RNDr. P. Mártonfi, PhD. Zraz o 8.50 hod. na žel. stanici v Turni nad Bodvou.
hore ^

Jeseň 2005

     BRATISLAVA
 • 13. 10. 2005
  Vindemia lichenologica - Lichenologické vinobranie
  Epifyty Horského parku - lichenologická exkurzia

  Zraz o 9.30 hod. na Červenom kríži (trolejbusová zastávka)

 • 27. 10. 2005
  Prof. RNDr. M. Strnad, DrSc.: Fytohormóny a ich praktické využitie

  Katedra fyziológie rastlín, PrírF UK, Mlynská dolina B2, č. 117, 13.30 hod

 • 21. 10. 2005
  Prof. Dr. Roman Türk, Institut für Pflanzenphysiologie, Universität Salzburg: Lišajníky Antarktídy - prednáška

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 10.00 hod

 • 9. 11. 2005
  Mgr. Barbora Šingliarová: Cytogeografia druhu Pilosella officinarum na Slovensku a v Európe

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod

 • 30. 11. 2005
  Kolokvium k pripravovaným zväzkom diela Flóra Slovenska 5/3 a 6/1 Referáty spoluriešiteľov pripravovaných zväzkov Flóry Slovenska o stave riešenia spracovávaných skupín rastlín

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod

 • 7. 12. 2005
  Mgr. Miroslav Ovečka, PhD.: Mikroskopický pohľad do vnútra bunky

  Katedra fyziológie rastlín, PrírF UK, Mlynská dolina B2, č. 117, 14.00 hod

 • 8. 12. 2005
  Jesenný algologický seminár SBS a SLS Organizátor seminára: prof. RNDr. F. Hindák, DrSc.
  frantisek.hindak(at)savba.sk
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod

 • 14. 12. 2005
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest 6

  Dr. H. Šípošová a dr. E. Michalková pozývajú na informačno-spoločenské botanické popoludnie na Luciu. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu (DIA, foto, herbár a pod.) upovedomte organizátorky do začiatku decembra t. r. na adresy: helena.siposova(at)savba.sk; eleonora.michalkova(at)savba.sk Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod

hore ^
     NITRA
 • 7. 11. 2005
  RNDr. D. Dítě: Nórsko - rastliny a hory

 • 21. 11. 2005
  Prof. P. Eliáš sen.: Otvorené otázky inváznej biológie

 • 5. 12. 2005
  Ing. P. Eliáš jun., PhD., Mgr. Mária Hajnalová, PhD.: Za jednozrnkou do kraja Drakulovho alebo flóra políčok v Južných Karpatoch (Rumunsko)

  Prednášky sa budú konať na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, 4. poschodie, miestnosť č. 41; začiatok vždy o 13.00 hod

     ZVOLEN
 • 19. 10. 2005
  Ing. Ingrid Čaňová, PhD., Ing. Branko Slobodník, PhD.: Fenológia a pohlavná reprodukcia domácich druhov jaseňov

 • 9. 11. 2005
  Ing. Ján Kukla, CSc.: Príčiny destabilizácie lesných ekosystémov Vysokých Tatier

 • 23. 11. 2005
  Doc. Ing. Tibor Benčať, CSc.: Zaujímavé parky a staré stromy východného Slovenska

 • 14. 12. 2005
  Ing. Vladimír Solár: Vstavačovité na území CHKO Štiavnické vrchy

 • 12. 1. 2006
  Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.: Za veľkými stromami Ameriky

  Prednášky sa budú konať v botanickej učebni (miestnosť č. 359/C) Katedry fytológie, Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, blok C, vždy v stredu o 13:00 hod. Prípadné zmeny miesta a času konania prednášok budú zverejnené priamo v pozvánkach.

     KOŠICE
 • 25. 10. 2005
  RNDr. Eva Sitášová: Botanické skvosty južného Tirolska.
  Terénna botanická exkurzia v Otztalských Alpách a v Dolomitoch v rámci medzinárodného botanického kongresu vo Viedni, 2005
  Zasadacia miestnosť Botanickej záhrady UPJŠ, Mánesova 23, Košice, o 14.00 hod

hore ^

Jar 2005

     BRATISLAVA
 • 21. 4. 2005
  Valné zhromaždenie SBS
  o 13.00 hod. spojené s VOĽBAMI NOVÉHO HLAVNÉHO VÝBORU SBS

 • 16. 3. 2005
  Bc. A. Pavlovič: Fotosyntetické aspekty mäsožravých rastlín

  Katedra fyziológie rastlín PríF UK Bratislava, miestnosť č. B2-117a, 14.00 hod.

 • 17. 3. 2005
  Jarný algologický seminár: vedúci seminára Doc. RNDr. F. Hindák, DrSc.

  Zasadačka Ústavu zoológie, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • 27. 4. 2005
  Prof. Hyo-Taek Chon, PhD.: Heavy metal contamination and their bioaccessibility for risk assessment around some abandoned gold-silver mines in Korea

  Katedra genetiky PríF UK Bratislava, miestnosť č. B1-501, čas bude upresnený neskôr.

 • 25. 5. 2005
  Prof. RNDr. A. Lux, CSc.: Presvetľovanie rezov rastlinných orgánov a spoznanie obrazu zariadením KEYENCE

  Katedra fyziológie rastlín PríF UK Bratislava, miestnosť č. B2-117a, 14.00 hod.

     NITRA
 • 21. 3. 2005
  RNDr. D. Dítě: Špicbergy - rastliny a príroda

 • 4. 4. 2005
  Ing. M. Sádovský: Flóra lužných lesov juhozápadného Slovenska

 • 2. 5. 2005
  Dendrologická exkurzia na Zoborskú lesostep - vedie: Doc. T. Baranec a Ing. P. Eliáš ml.

  Zraz účastníkov je na autobusovej zastávke MHD konečná autobusu č. 9, Zobor o 12.00 hod.

     ZVOLEN
 • 17.3.2005
  Doc. RNDr. I. Háberová, CSc.: Botanické zvláštnosti austrálskej kveteny

 • 7.4.2005
  Ing. L. Greguš: Vetrová smršť v Tatrách 18. novembra 1915 z pohľadu Eugena Vadaša

 • 19.4.2005
  Doc. Ing. E. Križová, PhD.: Za mediteránnou flórou

     KOŠICE
 • 10. 2. 2005
  X. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody.
  ŠOP SR RSOPK, Hlavná 93, Prešov o 9.30 hod

 • 6.4.2005
  Mgr. A. Eliašová, M. Pastírová: Stres a sekundárne metabolity Matricaria chamomilla L.

  Zasadačka Botanickej záhrady UPJŠ, Mánesova 23, Košice, 14.00 hod.

 • 7.5.2005
  Exkurzia: Turniansky hradný vrch.
  Zraz: o 9.15 hod. na železničnej stanici v Turni nad Bodvou. Kontakt: doc. RNDr. P. Mártonfi, PhD., martonfi(at)kosice.upjs.sk

hore ^

Jeseň 2004

     BRATISLAVA
 • 10. 11. 2004
  RNDr. M. Nadubinská, PhD.: Moderné metódy lokalizácie ťažkých kovov v rastlinách

  Zasadacia miestnosť Katedry fyziológie rastlín PriF UK, Mlynská dolina B2, 14.00 hod

 • november 2004
  Vindemia lichenologica - Lichenologické vinobranie
  11. 11. 2004
  - seminár, zasadačka BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod.:
  RNDr. Z. Palice, PhD.: Mikrolišejníky ekvádorských paramos a jejich vztah k temperátní a boreální lichenofloře
  Mgr. J. P. Halda, PhD.: V Irsku na lišejníkách po stopách Ellen Hutchins
  12.11.2004 - exkurzia na Čachtický hradný vrch (Malé Karpaty)

 • 8.12.2004
  RNDr. J. Salaj, CSc.: Úloha aquaporínov a niektorých lea génov (Em, dehydríny) v morfogenéze rastlín

  Zasadacia miestnosť Katedry fyziológie rastlín PriF UK, Mlynská dolina B2, 14.00 hod

 • 9.12.2004
  Jesenný algologický seminár: vedúci seminára prof. RNDr. F. Hindák, DrSc.

  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod

 • 15.12.2004
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest 5:

  H. Šípošová a E. Michalková pozývajú na informačno-spoločenské botanické popoludnie na Luciu. Uvítame príspevky akéhokoľvek druhu (DIA, foto, herbár a pod.); o Vašom úmysle ich prezentovať, upovedomte nás do začiatku decembra t.r. na adresy: helena.siposova(at)savba.sk; eleonora.michalkova(at)savba.sk Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod

     NITRA
 • 4.10.2004
  Dendrologická exkurzia na Zoborskú lesostep

  Zraz: konečná zastávka autobusu MHD č. 9 Liečebný ústav Zobor, cca o 12.00 hod. Vedie: doc. T. Baranec

 • 8.11.2004
  RNDr. F. Mercel, CSc.: Taxonómia a variabilita krovitých druhov flóry Slovenska

  (jubilejná prednáška)

 • 29.11.2004
  Mgr. J. Košťál: Botanické zaujímavosti okolia Ostrihomu

 • 6.12.2003
  Ing. P. Eliáš ml., RNDr. D. Dítě: Vzácna halofytná flóra Slovenska - história a súčasnosť

  Prednášky sa budú konať na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón Z, miestnosť č. 41 na 4. posch., začiatok o 13.00 hod

     ZVOLEN
 • 4.11.2004
  Ing. D. Hladká: Anatomicko-morfologické parametre listov buka

 • 25.11.2004
  RNDr. J. Kochjarová, PhD., RNDr. P. Turis: Botanické zaujímavosti rumunských Karpát

 • 9.12.2004
  Doc. Ing. E. Križová, PhD.: Za mediteránnou flórou Francúzska

 • 15.12.2004
  Prof. Ing. L. Paule, PhD.: Za veľkými stromami Ameriky

  Všetky prednášky sa uskutočnia na Katedre botaniky Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, blok C, miestnosť č. 359, začiatok o 13.00 hod

     KOŠICE
 • 25.11.2004
  Doc. RNDr. M. Bačkor, PhD.: Zážitky z pracovného pobytu na Katedre biológie, University of Western Ontario v Kanade

 • 9.12.2004
  RNDr. E. Sitášová, PhD., RNDr. E. Gojdičová: Invázne druhy rastlín okolo nás

  Prednášky sa konajú o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Botanickej záhrady UPJŠ, Mánesova 23, Košice

 • 9.2.2004
  X. jubilejné pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody

  Miesto konania: ŠOP SR, RSOPK Prešov, Hlavná 93, Prešov o 9.30 hod, Info: RNDr. Ema Gojdičová

hore ^

Jar 2004

     BRATISLAVA
 • 9. 3. 2004
  RNDr. O. Votrubová, CSc.: Vývin apoplastických bariér v koreňoch rastlín mokradí

  Katedra fyziológie rastlín PríF UK Bratislava, pavilón B2, miestnosť č.117, 14.00 hod

 • 25. 3. 2004
  Jarný algologický seminár: vedúci seminára Doc. RNDr. F. Hindák, DrSc.

  Zasadačka BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 13.00 hod

 • 7. 4. 2004
  RNDr. M. Bačkor, PhD.: Interakcia lišajníkov a ich symbiontov s ťažkými kovmi

  Katedra fyziológie rastlín PríF UK Bratislava, pavilón B2, miestnosť č.117, 14.00 hod

 • 15. 4. 2004
  Appertio anni lichenologici - otvorenie lichenologického roka: seminár

  Zasadačka BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14.00 hod

 • 16. 4. 2004
  Appertio anni lichenologici - otvorenie lichenologického roka

  exkurzia do Malých Karpát. Trasa: Svahy Kolárskeho vrchu nad Pezinkom. Odchod: Bratislava, Autobusová stanica Mlynské nivy, 8.15 hod., nástupište č. 42, smer Pezinok

 • 5. 5. 2004
  RNDr. Ľ. Slováková, CSc.: Rozšírenie vírusu šárky sliviek na Slovensku

  Katedra fyziológie rastlín PríF UK Bratislava, pavilón B2, miestnosť č.117, 14.00 hod

     NITRA
 • 15.3.2004
  RNDr. A. Kormuťák, DrSc.: Poznatky z juhokórejskej flóry

 • 29.3.2004
  Mgr. P. Štrba: Floristické zaujímavosti Kubínskej hole

 • 19.4.2004
  RNDr. Ľ. Halada, CSc., RNDr. H. Ružičková, CSc., RNDr. S. David, CSc.: Flóra a vegetácia lúk NP Poloniny

 • 3.5.2004
  Dendrologická exkurzia na Zoborskú lesostep

  vedie: Doc. T. Baranec. Zraz účastníkov je na autobusovej zastávke, konečná autobusu č. 9: Zobor o 12.00 hod
  Prednášky sa konajú na Katedre botaniky FAPZ SPU, pavilón AZ, miestnosť č. 41 na 4. posch., začiatok o 13.00 hod

     ZVOLEN
 • 31.3.2004
  Ing. J. Vlčko, CSc.: Vstavačovité Slovenska
  (prednáška spojená s prezentáciou rovnomennej publikácie)
  Katedra fytológie LF TU Zvolen, T.G. Masaryka 24, blok C, 3. posch., miestnosť č. 359, 13.00 hod

 • 14.-15.4.2004
  Seminár: Možnosti pestovania a ochrany jaseňov

  Miesto konania: Palárikovo. Bližšie informácie poskytne dr. Benčaťová (bbencat(at)vsld.tuzvo.sk)

 • 4.-5.5.2004
  Seminár: Premenlivosť, ekológia a ochrana tisa červeného

  Miesto konania: Technická univerzita vo Zvolene. Bližšie informácie poskytne dr. Benčaťová (bbencat(at)vsld.tuzvo.sk)

     KOŠICE
 • 11. 2. 2004
  IX. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody

  ŠOP SR RSOPK, Hlavná 93, Prešov o 9.30 hod. (Info: RNDr. Ema Gojdičová, e-mail: egojdic(at)sopsr.sk)

 • 3.4.2004
  Exkurzia: Lichenologická exkurzia na haldy pri Gelnici

  Vedie: RNDr. M. Bačkor, PhD. Info: mbackor(at)kosice.upjs.sk

 • 3.5.2004
  Ing. P. Eliáš, RNDr. D. Dítě, Ing. M. Sádovský: Ohrozená flóra halofytných biotopov na Slovensku

  Zasadačka Botanickej záhrady UPJŠ, Mánesova 23, Košice, 14.00 hod

hore ^

Jar 2003

     BRATISLAVA
 • 19. 3. 2003
  PharmDr. L. Franková: Význam mutantov v tvorbe a degradácii škrobu

  Katedra fyziológie rastlín PríF UK Bratislava, pavilón B2, miestnosť č.117, o 14:00 hod

 • 27. 3. 2003
  Jarný algologický seminár

  Vedie Doc. F. Hindák, DrSc. Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, o 13:00 hod

 • 26. 3. 2003
  RNDr. T. Králik: Ohrozené druhy flóry Slovenska a Botanická záhrada UK Bratislava

  Zasadačka BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14:00 hod

 • 9. 4. 2003
  Valné zhromaždenie SBS

  Veľká zasadačka SAV (pri jedálni), Dúbravská cesta 9, 13:00 hod
  Úvodné prednášky:
  Doc. RNDr. P. Mártonfi, PhD.: Taxonomická štruktúra apomiktických druhov rastlín
  RNDr. Ľ. Kováčik, CSc.: Poznatky z cesty do Antarktídy 2003

  Schôdza rozšíreného HV SBS o 10:00 hod., zasadačka BÚ SAV, Dúbravská cesta 14

 • 10. 4. 2003
  Appertio anni lichenologici - otvorenie lichenologického roka
  - seminár
  Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 14:00 hod

 • 11. 4. 2003
  Appertio anni lichenologici - otvorenie lichenologického roka
  - exkurzia do Malých Karpát
  Trasa: Dubová - Fugelka (JV svahy Kukly)
  Odchod: Bratislava, Autobusová stanica Mlynské nivy, 8:35 hod., nástupište č. 33

 • 23. 4. 2003
  Doc. RNDr. K. Erdelský, CSc., Ing. M. Múčková, CSc., RNDr. D. Kakoniová, CSc.:
  Perspektívy biotechnologickej prípravy taxanov

  Katedra fyziológie rastlín PríF UK Bratislava, pavilón B2, miestnosť č. 117, o 14:00 hod

 • 28. 5. 2003
  RNDr. Ing. D. Magic, CSc.: Jasene lesov Slovenska

  BÚ SAV, Sienkiewiczova 1, 14:00 hod

     NITRA
 • 31. 3. 2003
  Ing. P. Eliáš ml.: Vzácne a ohrozené rastliny juhozápadného Slovenska
  (o 13:00 hod.)

 • 7. 4. 2003
  Mgr. J. Košťál: Ako fotografovať rastliny
  (o 13:00 hod.)

 • 28. 4. 2003
  RNDr. D. Dítě: Rašeliniská Slovenska
  (o 13:00 hod.)

 • 4. 5. 2003
  Dendrologická exkurzia na Zoborskú lesostep

  Vedie Doc. T. Baranec. Zraz účastníkov je na autobusovej zastávke MHD - konečná autobusu č. 9: Zobor, o 12:00 hod.

 • 12. 5. 2003
  Botanická exkurzia do okolia Hronského Beňadiku - andezitové xerotermné biotopy

  Vedie Doc. T. Baranec a Ing. P. Eliáš ml. Zraz účastníkov je pred aulou SPU, odchod autobusu spred auly SPU je o 9:00 hod.

     ZVOLEN
 • 18. 3. 2003
  Aktuálne otázky v ekofyziologickom výskume lesných drevín:
  seminár (8:00-15:30 hod.)
  Gestor: Doc. Ing. J. Kmeť, PhD.

 • 9. 4. 2003
  Ing. B. Rudaš: Fytocenologické a pôdnoekologické pomery a produkcia nadzemnej biomasy bylín na Veľkom a Malom horskom jazere v Zemplínskych vrchoch

  Prednášky sa uskutočnia v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, začiatok o 10:00 hod, ak nie je uvedené inak. Miestnosť bude vždy upresnená na Katedre fytológie LF na 3. poschodí bloku C.

     KOŠICE
 • 27. 3. 2003
  RNDr. M. Nižňanská, RNDr. P. Chromý: Predbežné výsledky monitoringu vplyvu vodných nádrží Czorsztyn - Niedica na vegetáciu PIENAP-u
  (o 14:00 hod.)

 • 10. 4. 2003
  RNDr. E. Sitášová, PhD.: Vegetačné a geochemické pomery banských háld v Slanských vrchoch a v Merníku
  , o 14:00 hod, Zasadačka Botanickej záhrady UPJŠ Košice, Mánesova 23

 • 3. 5. 2003
  Exkurzia: Malá Lodina - Bokšov - Malá Lodina

  Vedie: Mgr. Patrik Mráz, PhD.
  Info: mrazpat(at)upjs.sk

hore ^
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -