KAPITOLA II. MENÁ TAXÓNOV (VŠEOBECNÉ PREDPISY)

SEKCIA 3. PRIORITA


Článok 12

12.1. Meno taxónu, pokiaľ nie je platne uverejnené, nemá podľa tohto Kódu žiadne postavenie (pozri Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah