Predhovor
Predhovor k anglickému vydaniu
Preambula Pre.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Oddelenie I Zásady I, II, III, IV, V, VI
Oddelenie II Pravidlá a odporúčania Čl. 1-62
   Kapitola I Taxóny a ich hierarchické úrovne Čl. 1, 2, 3, 4, 5
   Kapitola II Postavenie, typifikácia a priorita mien Čl. 6-15

Sekcia 1

Definície postavenia mien Čl. 6

Sekcia 2

Typifikácia Čl. 7, 8, 9, 10

Sekcia 3

Priorita Čl. 11 a 12

Sekcia 4

Obmedzenie zásady priority Čl. 13, 14, 15
   Kapitola III

Nomenklatúra taxónov podľa ich hierarchickej úrovne

Čl. 16-28

Sekcia 1

Mená taxónov v hierarchických úrovniach vyšších než čeľaď

Čl. 16 a 17

Sekcia 2

Mená čeľadí a podčeľadí, tribusov a podtribusov Čl. 18 a 19

Sekcia 3

Mená rodov a taxónov podradených rodu Čl. 20, 21, 22

Sekcia 4

Mená druhov Čl. 23

Sekcia 5

Mená taxónov v hierarchických úrovniach nižších než druh (vnútrodruhové taxóny)

Čl. 24, 25, 26, 27

Sekcia 6

Mená pestovaných rastlín Čl. 28
   Kapitola IV Účinné a platné uverejnenie Čl. 29-50

Sekcia 1

Podmienky a dátumy účinného uverejnenia Čl. 29, 30, 31

Sekcia 2

Podmienky a dátumy platného uverejnenia mien Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Sekcia 3

Citácie mien autorov Čl. 46, 47, 48, 49, 50

Sekcia 4

Všeobecné odporúčania týkajúce sa citovania Odp. 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F
   Kapitola V Zamietnutie mien Čl. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
   Kapitola VI Mená húb s pleomorfickým životným cyklom Čl. 59
   Kapitola VII Pravopis (ortografia) a gramatický rod mien Čl. 60-62

Sekcia 1

Pravopis (ortografia) Čl. 60 a 61

Sekcia 2

Gramatický rod Čl. 62
Oddelenie III Ustanovenia týkajúce sa riadenia Kódu
Dodatok I Mená hybridov

Čl. H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, H.9, H.10, H.11, H.12

Zoznam zostávajúcich dodatkov